Πε. Φεβ 2nd, 2023

Αποκατάσταση ζημιών στο χείμαρρο Ξεριά Κορίνθου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Από την επίσκεψη και αυτοψία του Δρ. Απόστολου Ε. Παπαφωτίου Περιφερειακού Συμβούλου, κ. Γεωργίου Πετρίτση Περιφερειακού Σύμβουλου και κ. Αθανάσιου Γκίκα Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα μαζί με τα υπηρεσιακά στελέχη της Π.Ε. Κορινθίας, κο. Κωνσταντίνο Δημόπουλο Πολ. Μηχανικό Τ.Ε. και κο. Νικόλαο Λούτα Πολ. Μηχανικό Π.Ε., στη θέση «Διαμαντέικα» Κορίνθου.

Η επίσκεψη αφορούσε στην εγκατάσταση εργολάβου για εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης υπαρχόντων τεχνικών έργων στο χείμαρρο Ξεριά (Λευκός Ποταμός) του Δήμου Κορινθίων, προϋπολογισμού 130.000 ευρώ.

Οι εργασίες αυτές αποτελούν μέρος ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής προστασίας, που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μετά από τις φυσικές καταστροφές των κυκλώνων “Ξενοφώντα” και “Ζορμπά” του Σεπτεμβρίου 2018.

Συγκεκριμένα προβλέπονται να γίνουν εργασίες καθαρισμού, απομάκρυνσης μπαζών, φερτών υλικών, βλάστησης, δένδρων, για την αποκατάσταση της αρχικής διατομής του χειμάρρου και προσαρμογή της κοίτης στην αρχική μηκοτομή της.

Συγχρόνως θα τοποθετηθούν εκ νέου συρματοκιβώτια για την αποκατάσταση των ζημιών των αναβαθμών και την προστασία των πρανών στην οριογραμμή του χειμάρρου.

Οι παρεμβάσεις αυτές, είναι το 1ο στάδιο μιας σωστικής επέμβασης, η οποία στη συνέχεια θα έχει ολοκληρωμένο χαρακτήρα, βάσει του Στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου για αειφόρο ανάπτυξη σε περιβάλλον ασφάλειας & προστασίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου

Εντεταλμένος Σύμβουλος Πελοποννήσου

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Οικονομολόγος Ε.Κ.Π.Α.

Μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Κορινθία, Πελοπόννησο και την Ελλάδα στο Korinthostv.gr