Πε. Δεκ 8th, 2022

Αποστρατεύτηκε ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Πελοποννήσου Ευάγγελος Φωτόπουλος

Κοινοποίηση ειδήσεων

Αποστρατεύτηκε με απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Πελοποννήσου υποστράτηγος Ευάγγελος Φωτόπουλος

Έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους κατωτέρω (17) Ταξιάρχους Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες:

 

 1. Ευάγγελο ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ
 2. Κωνσταντίνο ΚΑΛΥΒΑ
 3. Παναγιώτα ΧΑΡΩΝΗ
 4. Δημήτριο ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟ
 5. Κωνσταντίνο ΒΟΥΤΣΕΛΑ
 6. Γεώργιο ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ
 7. Εμμανουήλ ΛΥΔΑΚΗ
 8. Ιωάννη ΜΑΤΣΟΥΚΑ
 9. Σπυρίδωνα ΤΣΙΡΟ
 10. Θωμά ΦΕΥΓΑ
 11. Κωνσταντίνο ΛΟΥΖΙΩΤΗ
 12. Ηλία ΝΤΟΝΤΗ
 13. Δημήτριο ΓΑΤΣΟΥΝΙΑ
 14. Αθανάσιο ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ
 15. Θεολόγο ΤΣΑΚΙΡΗ
 16. Δήμο ΛΑΣΠΙΑ
 17. Βασίλειο ΚΑΡΙΑΝΑΚΗ

 

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Αστυνομικών Διευθυντών.