Δε. Δεκ 4th, 2023

Μπούρτζι Κεγχρεών: Βυζαντινός πύργος (Φώτο)

Κοινοποίηση ειδήσεων

Βυζαντινός πύργος στο βόρειο μώλο του αρχαίου λιμανιού των Κεχριών.

Οι Κεγχρεαί ήταν αρχαία πόλη της Κορινθίας. Η επίσημη ονομασία του σημερινού χωριού έχει ελαφρά διαφορετική ορθογραφία: Κεχριές.

Ο πύργος λέγεται «μπούρτζι», ονομασία που συνηθιζόταν για οχυρά σε νησίδες ή χερσονησίδες για την αμυντική προστασία λιμανιών.

Ιστορία
Το λιμάνι των Κεγχρεών είναι αρχαίο και επεκτάθηκε κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο ενώ ο συγκεκριμένος πύργος κατασκευάστηκε πιθανώς κατά την τελευταία φάση του, στον 6ο αιώνα μ.Χ.

Ο πύργος των Κεγχρεών πιθανόν να ήταν φάρος αλλά σίγουρα ήταν και αμυντική θέση και παρατηρητήριο.

Οι Κεγχρεές αποτελούσαν τον ανατολικό λιμένα της Κορίνθου και συνεπώς τη θαλάσσια πύλη της πόλης προς το Αιγαίο, κατ΄ αντιστοιχία με το Λέχαιο που αποτελούσε τη δυτική.

Στα βόρεια του όρμου, κατασκευάστηκε κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο ένας τεχνητός λιμένας, οριζόμενος και προστατευόμενος από δύο μώλους στα βόρεια και τα νότιά του.

Oι μώλοι κατασκευάστηκαν στην προέκταση δύο ακρωτηρίων, ενδεχομένως καλύπτοντας λιμενικά έργα που προϋπήρχαν.

Επί των δύο ακρωτηρίων, στη γένεση των μώλων, εντοπίστηκαν κτιριακά κατάλοιπα κατασκευών για την εξυπηρέτηση των λιμενικών αναγκών, όπως αποθήκες (horrea), καταστήματα (tabernae), συγκρότημα ιχθυοδεξαμενών (piscinae), πύργος παρατήρησης ή φάρος, ιερά της Ίσιδος και της Αφροδίτης και μεταγενέστερα κτίρια.

Δομικά, Αρχιτεκτονικά, Οχυρωματικά Στοιχεία
Ο πύργος είναι μια τετράπλευρη κατασκευή διαστάσεων 6,5✖7,5μ. Σώζεται σε ύψος 3,5μ.

Σώζονται τα θεμέλια και τμήμα της ανωδομής του πύργου και αποτελείται από μεγάλες λιθόπλινθους. Θυμίζει κατασκευαστικά το Εξαμίλιο Τείχος και την πρωτοβυζαντινή οχύρωση της Αρχαίας Κορίνθου, έργα της ίδιας περιόδου.