Κυ. Ιούν 26th, 2022

Δήμος Κορινθίων: Απαλλαγή και μείωση ανταποδοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες – Ποιοι ευνοούνται (video)

Κοινοποίηση ειδήσεων

Ανακοινώνεται ότι με απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκαν οι κατηγορίες που εμπίπτουν στην ευνοϊκή ρύθμιση ως προς τη μείωση ή την απαλλαγή τους

από τα ανταποδοτικά τέλη, στην κύρια κατοικία τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων.