Πα. Ιούν 2nd, 2023

Eκθεση της Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κορινθίας

Κοινοποίηση ειδήσεων

Tο Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας και τα Επαγγελματικά Λύκεια – Εργαστηριακά Κέντρα Κορινθίας, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κορινθίας, συνδιοργανώνουν έκθεση της Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κορινθίας, με θέμα:

« Το ΕΠΑΛ δημιουργεί – Τάξη Μαθητείας »

Η έκθεση λειτουργεί από τις 17 έως τις 20 Απριλίου 2018 στο ισόγειο του Δημοτικού Θεάτρου Κορίνθου (Δαμασκηνού 57) και αποτελεί συνέχεια των εκθέσεων του 2013, 2015, 2016 και 2017.

Η έκθεση θα περιλαμβάνει:

 • Δημιουργήματα των μαθητών/τριών των ΕΠΑΛ – ΕΚ της ΔΔΕ Κορινθίας.
 • Ενημέρωση για τους τομείς – ειδικότητες των ΕΠΑΛ και την πρόσβαση των αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Ενημέρωση για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας.
 • Παρουσίαση έντυπου υλικού – βιβλία ειδικοτήτων.
 • Προβολές.
 • Βιωματικές δράσεις.

 

Ωράριο λειτουργίας της έκθεσης

Τρίτη: Εγκαίνια 18:00.

Τετάρτη: 08:30 – 13:30 και 18:00 – 20:30.

Πέμπτη: 08:30 – 13:30 και 18:00 – 20:30.

Παρασκευή: 08:30 – 11:30.

 Λίγα λόγια για τη μαθητεία:

Μέσα στην παγκόσμια οικονομική κρίση φάνηκε ότι οι Ευρωπαϊκές χώρες με ανεπτυγμένα συστήματα μαθητείας επηρεάστηκαν λιγότερο από την ανεργία, ειδικά τη νεανική ανεργία. Αυτή η διαπίστωση έκανε τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενδιαφερθούν για τη μαθητεία ως εκπαιδευτικό σχήμα και ως εργαλείο σύνδεσης των νέων με την αγορά εργασίας. Και αυτή η γενικότερη προσοχή φαίνεται ότι έδωσε ώθηση και στη χώρα μας να εξετάσει την επέκταση της μαθητείας ως θεσμό πέραν των ΕΠΑΣ και στο μεταδευτεροβάθμιο επίπεδο, πρωτίστως στα ΕΠΑΛ αλλά και στα ΙΕΚ που θα ακολουθήσουν ως εναλλακτική της πρακτικής άσκησης.

Πραγματικά, υπάρχουν πολλά οφέλη από τα συστήματα μαθητείας για τον μαθητευόμενο, την επιχείρηση και το σχολείο, ανεξάρτητα από την κρίση.

 • Η μαθητεία επιτρέπει στους μαθητές να έχουν αμεσότερη εικόνα για το τι είδους τεχνικές δεξιότητες χρειάζονται οι επιχειρήσεις, χωρίς να παραγνωρίζεται η δουλειά που κάνουν οι καθηγητές των ΕΠΑΛ στα εργαστήρια για να δώσουν πρακτικό χαρακτήρα στο πρόγραμμα σπουδών. Για την ακρίβεια, η εναλλαγή μάθησης στους δύο χώρους (δυικό σύστημα) επιτρέπει το σχολείο να συμπληρώνει την επιχείρηση και το αντίστροφο, προσφέροντας πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα προς όφελος των μαθητευόμενων.
 • Πολύ σημαντικό είναι ότι μπαίνοντας στην επιχείρηση, οι μαθητευόμενοι καταλαβαίνουν ότι πρέπει να αναπτύξουν και άλλες, μη τεχνικές δεξιότητες. Οι προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες (συνέπεια στο ωράριο, σεβασμός στον πελάτη, τρόπος ντυσίματος ή σεβασμού στους κανόνες ασφάλειας, επαφή με το ‘αφεντικό’ ή τον ‘προϊστάμενο’ ή τον συνάδελφο κλπ) μεταδίδονται λιγότερο εύκολα στο σχολικό περιβάλλον. Και είναι δεξιότητες που φαίνεται ότι μετρούν εξίσου, αν όχι περισσότερο από τις τεχνικές γνώσεις για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να εμπλακούν στη μαθητεία σύμφωνα με την έρευνα του Cedefop για τη μαθητεία στην Ελλάδα (ή αργότερα θα προσλάμβαναν έναν μαθητευόμενο)
 • Η μαθητεία, επειδή στηρίζεται στην εναλλαγή μάθησης σε δύο χώρους (σχολείο και επιχείρηση), αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο μάθησης που ταιριάζει περισσότερο ως μαθησιακό στυλ σε κάποιους μαθητές σε σχέση με τη μάθηση μόνο στο θρανίο– και αυτό το στοιχείο της εναλλαγής γίνεται ακόμη πιο χρήσιμο όταν μιλάμε για μεγαλύτερες ηλικίες και εκπαίδευση ενηλίκων
 • Η συμπληρωματικότητα αυτή μπορεί να βοηθήσει και τους καθηγητές να ενημερωθούν για το πώς προχωρά ο κλάδος τους, είτε επειδή τους παρακινεί να βγουν και να μιλήσουν με τις τοπικές επιχειρήσεις απευθείας είτε γιατί ο μαθητευόμενος επιστρέφει στο σχολείο με ερωτήσεις ή πληροφορίες για κάτι που δεν έχει ακούσει ακόμη στο μάθημα
 • Μπορεί να ωφελήσει και τις επιχειρήσεις να μάθουν τι άλλο χρησιμοποιείται στον κλάδο ή το τι ‘έρχεται’ σε επίπεδο τεχνολογίας. Και ο νέος μαθητευόμενος επιτρέπει πολλές φορές να έρθει καινούρια γνώση ή είναι συνολικότερα φορέας ανανέωσης για την επιχείρηση.

Το ζήτημα είναι η μαθητεία να θωρακίζεται και να έχει χαρακτηριστικά τέτοια που να επιτρέπουν στους εμπλεκόμενους να απολαμβάνουν αυτά τα οφέλη. Πρώτα από όλα, η πρόβλεψη για (συγχρηματοδοτούμενη) αποζημίωση και ασφάλιση των μαθητευόμενων στα ΕΠΑΛ (όπως και στα ΕΠΑΣ) είναι ένα θετικό βήμα που ανεβάζει την ποιότητα στο πρόγραμμα, δίνει εξασφαλίσεις στους μαθητευόμενους και δίνει στις επιχειρήσεις το μήνυμα ότι έχουν και να ωφεληθούν και να συνεισφέρουν. Είναι αφορμή να δουν όλοι οι εμπλεκόμενοι τη μαθητεία των ΕΠΑΛ όχι ως πρόσκαιρο τρόπο κατάρτισης ή δωρεάν εργασίας, αλλά ως μια καλύτερα περιγεγραμμένη και εδραιωμένη εκπαιδευτική διαδικασία.

Γιατί τελικά, αυτή είναι μια πρόσθετη ευκαιρία από τη μαθητεία ΕΠΑΛ: να βγάλει πιο έτοιμους, πληρέστερα καταρτισμένους, προετοιμασμένους σε πραγματικές συνθήκες μελλοντικούς επαγγελματίες. Η μαθητεία των ΕΠΑΛ μπορεί να πάει ένα βήμα παραπέρα και από τους κοινωνικούς στόχους που είχαν συνδεθεί παραδοσιακά με τη μαθητεία στο δευτεροβάθμιο επίπεδο  και από την απλή πρόβλεψη μισθού για τους 9 μήνες που διαρκεί το πρόγραμμα. Πλέον μιλάμε για παιδιά με τέσσερα χρόνια επαγγελματικής εκπαίδευσης που θα πρέπει να είναι πιο κοντά και στην ουσιαστική ένταξη στην αγορά εργασίας, με πληρέστερο σετ δεξιοτήτων και εμπειριών, και στην τυπική αναγνώριση αυτών μέσα από την απόκτηση αδειών άσκησης επαγγέλματος και λοιπών διαδικασιών πιστοποίησης εκπαίδευσης.

Και επειδή η ουσιαστική ένταξη νέων εργαζομένων με τις κατάλληλες τεχνικές και προσωπικές δεξιότητες αποτελεί ουσιαστικό όφελος και στοίχημα για τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, θα πρέπει και οι φορείς που εκπροσωπούν τον κόσμο αυτό να δώσουν το παρόν, αναλαμβάνοντας ευθύνες και αρμοδιότητες σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα. Τα Επιμελητήρια πλέον περιλαμβάνονται στον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό ως φορείς που μπορούν να υποστηρίξουν την επαγγελματική εκπαίδευση και ακόμη περισσότερο τη μαθητεία. Και κάποιες πιλοτικές δράσεις έχουν ήδη προχωρήσει, αλλά το στοίχημα για όλους είναι η μεθοδική, σταθερή και συχνή συνεργασία.

Η εθνική στρατηγική για την επαγγελματική εκπαίδευση και το Πλαίσιο Ποιότητας της μαθητείας (2017) κάνουν λόγο για ομάδες υποστήριξης της μαθητείας (ΟΥΜ) σε τοπικό επίπεδο, με συνεργασία καθηγητών ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ και στελεχών του ΟΑΕΔ. Είναι χρήσιμο και ολοένα και πιο ώριμο στις ομάδες αυτές να περιληφθούν σε σταθερή βάση και εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων. Σε αυτό το πλαίσιο, θα είναι διαρκέστερη και ουσιαστικότερη η συμβολή σε διάφορους τομείς:

 • στον εντοπισμό, με χρήση του μητρώου μας, επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στη μαθητεία, στις ειδικότητες που προσφέρονται στην περιοχή μας
 • στην επικοινωνία της μαθητείας των ΕΠΑΛ στα μέλη μας, με διάχυση προωθητικού υλικού αλλά και με προσαρμογή των βασικών χαρακτηριστικών και των ωφελειών στη γλώσσα που οι επιχειρηματίες καταλαβαίνουν καλύτερα. Οι επιχειρήσεις έχουν μάθει να επικοινωνούν και να εμπιστεύονται το Επιμελητήριο, και η προώθηση του προγράμματος μέσα από εμάς μπορεί να έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
 • στην προετοιμασία, από κοινού με τα σχολεία, των επιχειρήσεων εκείνων που δείχνουν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν. Σε όλη την Ευρώπη δίνεται προσοχή στο να μεταφερθεί ένα μέρος από το βάρος της προετοιμασίας και της επικοινωνίας από τα σχολεία προς ενδιάμεσους φορείς όπου εκπροσωπούνται οι επιχειρήσεις. Και αυτού του είδους η υποστήριξη αποτελεί ένα σημαντικό μη χρηματοδοτικού τύπου κίνητρο που ενδιαφέρει πολύ τις επιχειρήσεις, όπως φαίνεται και από έρευνα του Cedefop για τη μαθητεία στην Ελλάδα
 • στην προβολή των επιτυχιών των μαθητευόμενων και του προγράμματος συνολικότερα μέσα από τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου, ώστε να φανεί η αξία του στην επιχειρηματική κοινότητα στην περιοχή μας
 • εθελοντικά, εφόσον αυτό αυξάνει την αξιοπιστία του προγράμματος, στην άτυπη (ή αργότερα τυπική) αξιολόγηση της προόδου των μαθητευόμενων, π.χ. μέσα από μια επίδειξη του έργου τους σε ένα πάνελ αξιολογητών όπου θα συμμετέχουν καθηγητές αλλά και εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου
 • μελλοντικά, τα Επιμελητήρια μπορούν να απευθυνθούν στα μέλη τους για να διαγνώσουν ανάγκες για νέες ειδικότητες ή δεξιότητες σε τοπικό επίπεδο, αλλά και να δουν πώς μπορεί να προσαρμοστεί το ευέλικτο μέρος του σχολικού προγράμματος στις ανάγκες αυτές

Σίγουρα η μαθητεία στα ΕΠΑΛ είναι κάτι καινούριο για όλους τους εμπλεκόμενους. Και σίγουρα κάθε πλευρά έρχεται με κάποια κενά και αδυναμίες, αλλά φέρνει και τη δύναμή της. Η φύση του προγράμματος της μαθητείας είναι τέτοια που «αναγκάζει» σε συνεργασίες, που δίνει την ευθύνη και τη δυνατότητα όλοι οι πιθανοί φορείς να συνεργαστούν έτσι ώστε η δύναμη του ενός να καλύψει τα κενά του άλλου. Ελπίζω η σημερινή συνάντηση να είναι αρχή μιας σταθερής συνεργασίας, καλώ τον εκπαιδευτικό κόσμο να μας συμπεριλάβει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος, μέσα από τις ομάδες υποστήριξης μαθητείας (ΟΥΜ) που θα ενεργοποιηθούν

Μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Κορινθία, Πελοπόννησο και την Ελλάδα στο Korinthostv.gr