Δε. Απρ 22nd, 2024

K. Φρούσιος: Δημιουργήθηκε η εθελοντική Ομάδα του Δήμου Νεμέας (video)

Κοινοποίηση ειδήσεων

Ο Δήμαρχος Νεμέας K.Φρούσιος δήλωσε, ότι: Δημιουργήθηκε η εθελοντική Ομάδα του Δήμου Νεμέας με απώτερο σκοπό από τη μια πλευρά την προσφορά στο Δήμο σε δύσκολες περιόδους, είτε λόγω φυσικών φαινομένων είτε λόγω έκτακτων συνθηκών και αφετέρου την ενεργοποίηση των πολιτών στα πλαίσια συνεργασίας, συντονισμού, συνεννόησης, σχεδιασμού και δράσης με όλους τους πολίτες , προς όφελος των κατοίκων του Δήμου.

Θέλουμε οι εθελοντικές οργανώσεις να λειτουργήσουν με  αυτονομία και αυτοτέλεια, ενώ από την άλλη πλευρά, οι μεμονωμένοι εθελοντές να βρουν ένα πλαίσιο δράσεων όπου θα μπορούν να συμμετέχουν και η δραστηριότητά τους να είναι οργανωμένη με συγκεκριμένα καθήκοντα ,όπως συμμετοχή στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, φυσικών φαινομένων, αναδασώσεις, εξωραϊσμό με στόχο την ανάδειξη τοπίων της περιοχής μας κ.α.