Πε. Μάι 30th, 2024

Korinthian Foods: Αξιοσημείωτη αύξηση των οικονομικών της μεγεθών το 2023

Κοινοποίηση ειδήσεων
  • Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 75%
  • EBITDA €8,3 εκατ., αυξημένο κατά 136%
  • Δείκτης EBITDA προς κύκλο εργασιών 30%
  • Καθαρά κέρδη €5,9 εκατ.
  • Αύξηση κατά 81% στα ταμειακά διαθέσιμα
  • Ίδια κεφάλαια ύψους 7,62 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 80,48%

Κορινθία, 23 Απριλίου, 2024 – Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις κατέγραψε και το 2023 η Korinthian Foods, η μεγαλύτερη περιφερειακή ελληνική εταιρεία βιομηχανικής εστίασης, ενισχύοντας την ηγετική της θέση στον κλάδο ως ένας κορυφαίος και αξιόπιστος εταίρος για επιχειρήσεις, οργανισμούς και κοινότητες.

Τα θετικά οικονομικά μεγέθη που επιτεύχθηκαν την περασμένη χρονιά αντικατοπτρίζουν την συνεχιζόμενη ανοδική πορεία της Εταιρείας στην ελληνική αγορά των έτοιμων γευμάτων, καθώς και της προμήθειας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής.

Ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας παρουσίασε αύξηση 75% και ανήλθε σε €28,2 εκατ. έναντι €16,1 εκατ. το 2022. Τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €8,3 εκατ. έναντι €3,5 εκατ. σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 136% σε σχέση με τη χρήση του 2022. Τα Κέρδη προ Φόρων αυξήθηκαν κατά 158%, σε €7,8 εκατ. από € 3,0 εκατ. το 2022, ενώ τα Κέρδη μετά Φόρων αυξήθηκαν κατά 157% φτάνοντας σε €5,9 εκατ. από €2,3 εκατ. για το ίδιο διάστημα.

Στα μεγέθη του ισολογισμού, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων για το 2023 ανήλθε σε €7,6 εκατ. αυξημένο 81% σε σύγκριση με το τέλος του 2022. Σημαντική ήταν και η βελτίωση της ρευστότητας της Εταιρείας, με τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα να ανέρχονται σε €4,1 εκατ. αυξημένα κατά 81% σε σχέση με το 2022 την προηγούμενη χρήση). Επιπλέον, η Εταιρεία διατήρησε την οικονομική της ευρωστία, με τον δείκτη ιδίων/δανειακά κεφάλαια στο 90% και τον δείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας στο 1,6x, απόρροια της αποτελεσματικής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης. Οι ενεργές συμβάσεις της Εταιρείας αυτή τη στιγμή ανέρχονται σε 24,55 εκ. ευρώ.

Παράλληλα, στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων την 3η Ιουλίου 2023, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €600,000. Η αύξηση καλύφθηκε στο σύνολό της με μετρητά από τον μοναδικό μέτοχο της Korinthian Foods, κ. Ηλία Κακογιάννη.

Για τη χρήση 2024 οι εκτιμήσεις της διοίκησης για τον κύκλο εργασιών της Εταιρείας είναι ότι θα κινηθεί σε επίπεδο παρόμοιο με τον κύκλο εργασιών της χρήσεως 2023, μέσω της ανανέωσης των εν ισχύ συμβάσεων ή την ανάληψη νέων έργων και την υπογραφή νέων συμβάσεων.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2023, ο κ. Ηλίας Κακογιάννης, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Korinthian Foods δήλωσε: «Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι με τις οικονομικές επιδόσεις μας για το 2023. Η ανοδική πορεία μας αποτελεί αποτέλεσμα της δέσμευσής μας για την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων στους πελάτες μας, τόσο στην αγορά της μαζικής σίτισης, όσο και στους τομείς προμήθειας και τροφοδοσίας. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην καινοτομία και τη βελτίωση των διαδικασιών μας προκειμένου να διατηρήσουμε τη θέση μας ως ένας από τους ηγέτες στον κλάδο της βιομηχανικής εστίασης».

Η Korinthian Foods, στο πλαίσιο της στρατηγικής της, αναπτύσσει εντός του ιδιόκτητου γεωτεμαχίου της – παραπλεύρως της έδρας της στο Σολομό Κορινθίας – μια νέα, υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής γευμάτων η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2024. Η νέα μονάδα θα αυξήσει κατά έξι φορές την ημερήσια παραγωγική ικανότητα της εταιρείας, δίνοντάς της τη δυνατότητα παραγωγής 90.000 μερίδων ημερησίως έναντι 15.000 μερίδων σήμερα. Παράλληλα, θα εκσυγχρονιστεί η διαδικασία και θα εξορθολογιστεί το κόστος, δημιουργώντας όφελος της τάξης του 15%-18%. Επιπλέον, θα εξοικονομεί κόστη τόσο από τη λειτουργία όσο και από τη συντήρησή της, θα αυτοματοποιήσει την παραγωγική διαδικασία και θα αναβαθμίσει την ποιότητα του παρεχόμενου προϊόντος.