Πε. Ιούν 13th, 2024

Live: Ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή για το Ψηφιακό Πιστοποιητικό

Ç ÄéáñêÞò ÅðéôñïðÞ ÐáñáãùãÞò êáé Åìðïñßïõ, ç ÄéáñêÞò ÅðéôñïðÞ Ïéêïíïìéêþí ÕðïèÝóåùí, ç ÅéäéêÞ Ìüíéìç ÅðéôñïðÞ Ðñïóôáóßáò ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ç ÅéäéêÞ ÄéáñêÞò ÅðéôñïðÞ Åõñùðáúêþí ÕðïèÝóåùí óõíåäñßáóå ìå èÝìá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò: ÅíçìÝñùóç áðü ôïí Õðïõñãü ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ÅíÝñãåéáò, ê. Êùíóôáíôßíï ÓêñÝêá, ãéá ôç óôñáôçãéêÞ ìåôÜâáóçò óå ìéá êëéìáôéêÜ ïõäÝôåñç ïéêïíïìßá. (EUROKINISSI/ÓÔÏËÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ)

Κοινοποίηση ειδήσεων
This image has an empty alt attribute; its file name is 21-05-30_220234_WonderFox_Photo_GIF_001_(1).gif

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλά στη Βουλή, στη συζήτηση για το νομοσχέδιο με θέμα: «Κύρωση της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Θέσπιση, περιεχόμενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19” (Α’ 87) και ειδικότερες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Δείτε ζωντανά

Συζήτηση και ψήφιση σήμερα σε Βουλή και Ευρωβουλή

Η Ελλάδα, ήδη από την 1η Ιουνίου, μαζί με άλλα έξι κράτη μέλη της ΕΕ είναι στο πρώτο κύμα χωρών που εφαρμόζει πιλοτικά τη χρήση του συστήματος.

Επί της αρχής υπέρ του νομοσχεδίου έχουν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση καταψήφισαν ενώ το ΜέΡΑ25 επιφυλάχθηκε για τη συζήτησή του σήμερα στην Ολομέλεια.

Οι προβληματισμοί και οι παρατηρήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης αφορούσαν, κυρίως, τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων με την κυβέρνηση να απαντά ότι πρόκειται για “εναλλακτική και γρήγορη λύση μετακίνησης των πολιτών, με απόλυτη κατοχύρωση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, με τη συνεργασία και της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων”.

Μέχρι την περασμένη εβδομάδα είχαν εκδοθεί περισσότερα απο 170.000 πιστοποιητικά Covid-19, μετά από σχετικές αιτήσεις πολιτών, μέσω της πλατφόρμας https://eudcc.gov.gr

Το πιστοποιητικό Covid-19 περιέχει πληροφορίες για την κατάσταση του φυσικού προσώπου – κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό, το αποτέλεσμα των τελευταίων ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid – test) ή μοριακής μεθόδου ανάλυσης (PCR test) ή τη ανάρρωση από τον κορονοϊό κατά περίπτωση.
Ο κανονισμός για το πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό Covid-19, που θα διευκολύνει την ελεύθερη μετακίνηση εντός ΕΕ, θα εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου σε όλα τα κράτη μέλη τα οποία έχουν περάσει τις τεχνικές δοκιμές και είναι έτοιμα να εκδώσουν και να επαληθεύσουν πιστοποιητικά.

Σήμερα οι επιμέρους λεπτομέρειες θα απασχολήσουν την ολομέλεια της συνόδου του Ευρωκοινοβουλίου και θα τεθούν προς ψήφιση το βράδυ, ενώ τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν το πρωί της Τετάρτης.

Το Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID θα εκδίδεται από τις κρατικές αρχές και θα είναι διαθέσιμο είτε σε ψηφιακή είτε σε έντυπη μορφή.

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης, Ντιντιέ Ρέιντερς, ανέφερε, ότι όταν ληφθεί η απόφαση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να ανοίξουν τα σύνορα της ΕΕ, οι ταξιδιώτες από τρίτες χώρες, όπως για παράδειγμα, από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, θα μπορούν να ταξιδεύουν στην ΕΕ με ένα αποδεικτικό εμβολιασμού, ανάρρωσης, ή αρνητικού τεστ που θα πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.