Τρ. Μαρ 5th, 2024

Motor Oil: Προσλήψεις προσωπικού στα διυλιστήρια Κορίνθου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., πρόκειται να προχωρήσει στην πρόσληψη πτυχιούχων μηχανικών Α.Ε.Ι. στις ακόλουθες ειδικότητες του Διυλιστηρίου :

 1. Χημικοί μηχανικοί (κωδικός θέσης :PE01 ) , οι οποίοι θα εργαστούν στο Διυλιστήριο σε τμήματα Παραγωγής, Διακίνησης, Οικονομικού Προγραμματισμού , Λειτουργικής Ασφάλειας Εγκαταστάσεων και DCS .
 2. Μηχανολόγοι μηχανικοί (κωδικός θέσης:ΜE01), οι οποίοι θα εργαστούν στο Διυλιστήριο στη Δ/νση Συντήρησης/Τμήμα Μελετών/Τμήμα Προμηθειών.
 3. Πολιτικοί μηχανικοί ( κωδικός θέσης : CE01 ), οι οποίοι θα εργαστούν στο τμήμα Μελετών – Κατασκευών.
 4. Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί (κωδικός θέσης : EE01) , οι οποίοι θα εργαστούν, στο τμήμα Μελετών – Κατασκευών.

Τα γενικά προσόντα που απαιτείται να καλύπτονται από τους υποψηφίους είναι τα ακόλουθα :

 • Πτυχίο Μηχανικού Α.Ε.Ι. , μέλη Τ.Ε.Ε.
 • Πιστοποιημένη, άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ.
 • Ανεπτυγμένη δυνατότητα επικοινωνίας, προσαρμοστικότητας, συνεργατικότητας και εργασίας σε συνθήκες πίεσης.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους.

Πρόσθετα προσόντα που θα αξιολογηθούν κατά περίπτωση για κάθε θέση εργασίας :

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με το τεχνικό αντικείμενο του βασικού τίτλου σπουδών ή στη διοίκηση επιχειρήσεων και τα οικονομικά
 • Εργασιακή εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον.
 • Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών ..
 • Επιθυμητή διαμονή σε περιοχή πλησίον του Δ/ρίου.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει κλιμακωτά κατόπιν γραπτής δοκιμασίας ικανοτήτων, πληροφορικής , αγγλικής γλώσσας και προφορικής συνέντευξης.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής , καλούνται να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική υποβολή του βιογραφικού τους:https://www.konkat-citd.gr/Databases/gpl/cv/cv.nsf/CV.xsp?c=8179

έως την Παρασκευή 15/3/2019.

Επιλέγοντας τον κωδικό της θέσης που σας ενδιαφέρει:
 1. PE01
 2. ME01
 3. CE01
 4. EE01

Κατά τον χειρισμό όλων των αιτήσεων θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η εταιρεία θα καλέσει για συνεντεύξεις μόνο τους υποψηφίους που κατά την κρίση της καλύπτουν τις προδιαγραφές της.