Τρ. Φεβ 7th, 2023

Motor Oil: Προσλήψεις προσωπικού στα διυλιστήρια Κορίνθου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., πρόκειται να προχωρήσει στην πρόσληψη πτυχιούχων μηχανικών Α.Ε.Ι. στις ακόλουθες ειδικότητες του Διυλιστηρίου :

 1. Χημικοί μηχανικοί (κωδικός θέσης :PE01 ) , οι οποίοι θα εργαστούν στο Διυλιστήριο σε τμήματα Παραγωγής, Διακίνησης, Οικονομικού Προγραμματισμού , Λειτουργικής Ασφάλειας Εγκαταστάσεων και DCS .
 2. Μηχανολόγοι μηχανικοί (κωδικός θέσης:ΜE01), οι οποίοι θα εργαστούν στο Διυλιστήριο στη Δ/νση Συντήρησης/Τμήμα Μελετών/Τμήμα Προμηθειών.
 3. Πολιτικοί μηχανικοί ( κωδικός θέσης : CE01 ), οι οποίοι θα εργαστούν στο τμήμα Μελετών – Κατασκευών.
 4. Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί (κωδικός θέσης : EE01) , οι οποίοι θα εργαστούν, στο τμήμα Μελετών – Κατασκευών.

Τα γενικά προσόντα που απαιτείται να καλύπτονται από τους υποψηφίους είναι τα ακόλουθα :

 • Πτυχίο Μηχανικού Α.Ε.Ι. , μέλη Τ.Ε.Ε.
 • Πιστοποιημένη, άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ.
 • Ανεπτυγμένη δυνατότητα επικοινωνίας, προσαρμοστικότητας, συνεργατικότητας και εργασίας σε συνθήκες πίεσης.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους.

Πρόσθετα προσόντα που θα αξιολογηθούν κατά περίπτωση για κάθε θέση εργασίας :

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με το τεχνικό αντικείμενο του βασικού τίτλου σπουδών ή στη διοίκηση επιχειρήσεων και τα οικονομικά
 • Εργασιακή εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον.
 • Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών ..
 • Επιθυμητή διαμονή σε περιοχή πλησίον του Δ/ρίου.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει κλιμακωτά κατόπιν γραπτής δοκιμασίας ικανοτήτων, πληροφορικής , αγγλικής γλώσσας και προφορικής συνέντευξης.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής , καλούνται να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική υποβολή του βιογραφικού τους:https://www.konkat-citd.gr/Databases/gpl/cv/cv.nsf/CV.xsp?c=8179

έως την Παρασκευή 15/3/2019.

Επιλέγοντας τον κωδικό της θέσης που σας ενδιαφέρει:
 1. PE01
 2. ME01
 3. CE01
 4. EE01

Κατά τον χειρισμό όλων των αιτήσεων θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η εταιρεία θα καλέσει για συνεντεύξεις μόνο τους υποψηφίους που κατά την κρίση της καλύπτουν τις προδιαγραφές της.

Μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Κορινθία, Πελοπόννησο και την Ελλάδα στο Korinthostv.gr