Πα. Δεκ 8th, 2023

Πρόσκληση για συμμετοχή σε προγράμματα δια βίου μάθησης από το Κέντρο δια βίου μάθησης του Δήμου Κορινθίων

Κοινοποίηση ειδήσεων

  Ο Δήμος Κορινθίων ενημερώνει όλους τους /τις ενδιαφερόμενους /ες  ότι στο Κέντρο δια βίου Μάθησης του Δήμου  Κορινθίων την προσεχή περίοδο θα δημιουργηθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων στο γνωστικό αντικείμενο με τίτλο:

Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης για μετανάστες .

  Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται:

α) η συμπλήρωση σχετικής αίτησης

β) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου

 

  Στο πρόγραμμα θα δοθεί  προτεραιότητα σε δικαιούχους   του προγράμματος  (ΚΕΑ) κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης και   του ΤΕΒΑ   Ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους  .

(Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος  οι εκπαιδευόμενοι εφόσον επιθυμούν θα μπορούν να   συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας του αντίστοιχου επιπέδου) .

 

  Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε:

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Δήμου Κορινθίων Διεύθυνση: Κολιάτσου 32 , Κόρινθος .

Τηλ.: 2741361016 – 2741361000/2741029260

Πληροφορίες : κ.Στεργιοπούλου Αλεξάνδρα και  στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων.

Αιτήσεις συμμετοχής καθημερινά Δευτέρα – Παρασκευή Κολιάτσου 32    (Δημαρχείο , Ισόγειο , Τμήμα πρωτοκόλλου)

Ώρες :  10:00 πμ. – 13:00μ.μ.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την συμπλήρωση τμήματος / τμημάτων     

Θα τηρηθεί αυστηρά  σειρά προτεραιότητας  αιτήσεων .