Σα. Απρ 20th, 2024

SOS εκπέμπουν τα σχολεία της Πάτρας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πατρέων

Κοινοποίηση ειδήσεων

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ζητά από την κυβέρνηση, την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολείων του Δήμου Πατρέων και, για το σκοπό αυτό, την έγκριση και χρηματοδότηση 215 θέσεων σχολικών καθαριστριών πλήρους ωραρίου, ενώ παράλληλα μιλάει για ανυπαρξία προσωπικού φύλαξης, γερασμένα κτίρια, έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού, προβλήματα στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και τραγική οικονομική κατάσταση.

Για το θέμα απέστειλε σχετική επιστολή στους Υπουργούς, Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη και Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Στην επιστολή ο Δήμαρχος Πατρέων, αναφέρει τα εξής:

«Κύριε/α Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, η Πάτρα είναι η 3η  μεγαλύτερη πόλη της χώρας, με πληθυσμό που ξεπερνά τις 225.000 κατοίκους, από τους οποίους οι 30.000 περίπου είναι μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, που φοιτούν σε 257 σχολικές μονάδες, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

 • 100 Νηπιαγωγεία, 86 εξ αυτών με ολοήμερα τμήματα, 5 για παιδιά με ειδικές ανάγκες.
 • 86 Δημοτικά σχολεία, όλα με ολοήμερα τμήματα, 50 απ’ αυτά μεγάλης και πολύ μεγάλης δυναμικότητας, της τάξης των 50 – 300 μαθητών και 5 για παιδιά με ειδικές ανάγκες.
 • 36 Γυμνάσια, από τα οποία τα 23 είναι πολύ μεγάλης δυναμικότητας 200 – 330 μαθητών και 2 για παιδιά με ειδικές ανάγκες.
 • 22 Γενικά Λύκεια, από τα οποία τα 19 είναι μεγάλης και πολύ μεγάλης δυναμικότητας, της τάξης των 150 – 360 μαθητών και 2 για παιδιά με ειδικές ανάγκες
 • 10 ΕΠΑΛ, από τα οποία τα 7 είναι πολύ μεγάλης δυναμικότητας, 210 – 400 μαθητών.
 • 2 Εργαστηριακά Κέντρα που εξυπηρετούν αντίστοιχα 790 και 1.130 μαθητές των ΕΠΑΛ.
 • Το Δημόσιο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) απογευματινής λειτουργίας, δυναμικότητας 600 μαθητών.
 • Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. απογευματινής λειτουργίας, δυναμικότητας 120 μαθητών.

Τα προβλήματα των παραπάνω σχολικών μονάδων της πόλης μας, για τα οποία αναζητούμε λύσεις, συνοψίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Καθαριότητα – υγιεινή (ανεπάρκεια προσωπικού).
 • Φύλαξη (ανυπαρξία προσωπικού).
 • Κτιριακό (νέα κτίρια, ασφάλεια – συντήρηση – εκσυγχρονισμός υφισταμένων κτιρίων, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι γερασμένα, αύλειοι χώροι, αθλητικές εγκαταστάσεις).
 • Λειτουργία σχολικών μονάδων.
 • Υλικοτεχνικός εξοπλισμός.
 • Εκπαιδευτικό προσωπικό (έλλειψη προσωπικού, που οξύνθηκε με τη θεσμοθέτηση της Προσχολικής Αγωγής).
 • Ολοήμερα σχολεία (επέκταση του θεσμού).
 • Ολοκληρωμένη λειτουργία (σύνδεση των σχολικών μονάδων με τους όμορους αθλητικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς για την ανάπτυξη δημιουργικών δραστηριοτήτων μαθητών και γονέων μετά το πέρας των μαθημάτων).

Από τα παραπάνω προβλήματα, εν όψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς 2022-23, προκειμένου να απαλειφθούν οι αμεσότερες και καίριες δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν τις προηγούμενες σχολικές χρονιές, έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα η λήψη αποτελεσματικών μέτρων: α. για τη βελτίωση της καθαριότητας και της υγιεινής των σχολικών κτιρίων, δεδομένου ότι συνεχίζεται η πανδημία με απρόβλεπτη την εξέλιξή της, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί επιστήμονες, β. για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων και γ. για την πλήρη κάλυψη των πραγματικών λειτουργικών αναγκών των σχολείων, οι οποίες πολλαπλασιάστηκαν, λόγω της ενεργειακής κρίσης και την αύξηση των τιμών των αναγκαίων αναλώσιμων υλικών.

α. Καθαριότητα – υγιεινή σχολικών εγκαταστάσεων.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα αντικειμενικά στοιχεία (αριθμός και χωροταξία σχολικών εγκαταστάσεων, έκταση της πόλης, 245 ολοήμερα τμήματα Α/θμιας εκπαίδευσης, 41 τμήματα ένταξης και ζώνης εκπαιδευτικής προτεραιότητας (ΖΕΠ), το γεγονός πως το Σεπτέμβριο του 2022 θα διαθέτουμε μόνο 50 μάχιμες μόνιμες σχολικές καθαρίστριες ΙΔΟΧ), το αρμόδιο Τμήμα Σχολείων της Διεύθυνσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας, με βάση μελέτη που εκπόνησε για το σχολικό έτος 2022-23, εκτιμά ότι για την ικανοποιητική κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και υγιεινής των σχολικών κτιρίων της πόλης απαιτούνται κατ’ ελάχιστο 265 σχολικές καθαρίστριες πλήρους ωραρίου. Συνεπώς, υπολειπόμαστε κατά 215 σχολικές καθαρίστριες, οι οποίες, όπως σας έχουμε εκθέσει και με προγενέστερα υπομνήματα μας, επειδή καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, επιβάλλεται να προσληφθούν με κριτήρια ειδικής προϋπηρεσίας, με συμβάσεις αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και να έχουν πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. 

Κατά το προηγούμενο σχολικό έτος 2021-22, προβλέψατε 968 ανθρωποώρες ημερησίως για τα σχολεία όλων των βαθμίδων της πόλης μας, που αντιστοιχούν σε 149 καθαρίστριες πλήρους ωραρίου (6,5 ώρες ημερησίως), τις οποίες και μας διαθέσατε. Ο αριθμός των καθαριστριών υπολειπόταν κατά 31 καθαρίστριες πλήρους ωραρίου από το αίτημα μας, που ήταν κατ’ ελάχιστο 180 καθαρίστριες πλήρους ωραρίου, τις οποίες και προσλάβαμε, καλύπτοντας το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος τους με ίδιους πόρους.

Στην πράξη καταδείχτηκε ότι ούτε οι 180 καθαρίστριες πλήρους ωραρίου ήταν επαρκείς για να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων, γεγονός που μας υποχρέωσε να μετακινήσουμε από άλλες υπηρεσίες μας προσωπικό καθαριότητας από το πρόγραμμα οκτάμηνης κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται (αποδυνάμωση καθαριότητας πόλης, δημοτικών κτιρίων κ.ο.κ., δυσλειτουργίες λόγω απειρίας του προσωπικού κι ένα μεγάλο κενό που προέκυψε στην πορεία, γιατί η σύμβασή τους έληξε πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς).

Μετά και την εμπειρία της προηγούμενης σχολικής χρονιάς κι επειδή πρέπει να διασφαλιστεί η υγεία των μαθητών, των οικογενειών τους και του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθίσταται αναγκαιότητα η ικανοποίηση του αιτήματός μας για τη διάθεση στο Δήμο μας 215 καθαριστριών πλήρους ωραρίου.

β. Συντήρηση σχολικών κτιρίων.

Η ετήσια ΣΑΤΑ που λαμβάνουμε για συντήρηση των σχολικών μονάδων, δε φτάνει σε καμία περίπτωση να καλύψει τις ανάγκες των σχολικών κτιρίων, οι οποίες πολλαπλασιάζονται όσο τα εν λόγω κτίρια παλιώνουν. Μέχρι σήμερα, ο Δήμος Πατρέων, έχει βάλει πολλά χρήματα από ίδιους πόρους, ώστε να υπάρξει αναβάθμιση των σχολείων της πόλης μας. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να υπάρξει τουλάχιστον διπλασιασμός της ΣΑΤΑ Σχολικών Κτιρίων που λαμβάνουμε ετησίως.

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης

γ. Λειτουργία σχολικών μονάδων.

Είναι γνωστό ότι οι λειτουργικές δαπάνες των σχολικών μονάδων έχουν επηρεαστεί δραστικά κι έχουν πολλαπλασιαστεί για τους παρακάτω λόγους:

 • Πρωτοφανής αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ, λόγω των ανατιμήσεων στην ενέργεια.
 • Αύξηση των τιμών των αναγκαίων αναλώσιμων υλικών.
 • Αύξηση των ποσοτήτων σε αναλώσιμα καθαριότητας και απολύμανσης, λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλλων της πανδημίας.
 • Αύξηση του αριθμού των ολοήμερων σχολείων, των τμημάτων  ένταξης και τη θεσμοθέτηση της προσχολικής αγωγής.

Παράλληλα, μειώθηκαν οι πόροι από τα μισθώματα των σχολικών κυλικείων, γιατί δε λειτούργησαν τη σχολική περίοδο 2020-21 και έγιναν οι αναγκαίες οικονομικές απαλλαγές, όπως επίσης έχει μειωθεί η καταναλωτική δυνατότητα των μαθητών και έχουν καθιερωθεί πρόσθετα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία τους.Επιπλέον, ένα μεγάλο μέρος της κρατικής χρηματοδότησης επιστρέφει στο κράτος μέσω του ΦΠΑ, από το οποίο πρέπει να απαλλαγούν τα σχολεία ή τουλάχιστον να μειωθεί.

Όλα τα παραπάνω, που διαμορφώνουν τραγική οικονομική κατάσταση στα σχολεία του Δήμου Πατρέων και υποβαθμίζουν τη λειτουργία τους και κατ’ επέκταση το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο, τα έχουμε επισημάνει επανειλημμένα και τελευταία με τα υπ’ αρ. πρωτ. 147/23-11-21 και 169/23-11-21 έγγραφα των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα, προς τους Υπουργούς Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη και Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως.

Είναι πλέον αδήριτη ανάγκη, για την καλή και ασφαλή λειτουργία των σχολείων, η ετήσια τακτική κρατική χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), που ανέρχεται τώρα στα 2.191.708 ευρώ συνολικά, να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 50% και να ανέλθει στα 3.300.000 ευρώ, δεδομένου και ότι η πολύ μικρή πρόσφατη έκτακτη χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών για τη θέρμανση των σχολείων δεν καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες και δεν έχει πάγιο χαρακτήρα».

in.gr