Πα. Σεπ 22nd, 2023

Τα θέματα της Τακτικής Συνεδρίασης του προσεχούς Δημοτικού Συμβουλίου δήμου Λουτρακίου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο δήμους Λουτρακίου ενημερώνει για τα θέματα που θα κατατεθούν προς συζήτηση στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο καλώντας παράλληλα τα μέλη του να παρευρεθούν. Συγκεκριμένα σύμφωνα στην εκδοθείσα ανακοίνωση αναφέρεται:

“Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 26η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση  επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001 : 2015, και του συνόλου των διαδικασιών & εντύπων του Συστήματος, καθώς και της Πολιτικής Ποιότητας του Δήμου μας.

2.Υποβολή πρότασης για ένταξη στο Ε.Π. “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” – Άξονας προτεραιότητας 10, με τίτλο “Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων – Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις”.

3.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου & Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εκτέλεση του έργου ‘’Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακής οδού Νο 1 Λουτρακίου – Περαχώρας (Ισόπεδοι κόμβοι – συμβολές οδών)”. Ορισμός εκπροσώπων  στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.

4.Καθορισμός χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

5.Έκδοση ή μη Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής, λόγω ανέγερσης αυθαιρέτων κατασκευών επί οδού στον οικισμό “Κυρα – Βρύση” της Δ.Κ. Ισθμίας.

6.Έγκριση διατομών μελέτης σε τμήμα του Σχεδίου Πόλεως Ισθμίων.

7.Μετατόπιση πίλαρ δημοτικού φωτισμού στην εντός Σχεδίου Πόλης περιοχή της Ισθμίας (Ο.Τ. 33), κατόπιν αιτήματος.

8.Έγκριση διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: “Συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων” (αρ. μελ. 9/2018).

9.Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση αθλητικών  εκδηλώσεων.

10.Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου.

11.Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή εξέτασης αιτημάτων καταναλωτών που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

12.Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Δήμου μας “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων”.

13.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “Συντήρηση πλατειών και Κ.Χ. στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας” (αρ. μελ. 63/2017).

14.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου: “Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Περαχώρα ΟΤ 36-49” (αρ. μελ. 1/2017).

15.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, για το χρονικό διάστημα 1/1/2002-3/6/2003, και επαναβεβαίωση αυτών.

16.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ΚΟΚ παρελθόντων ετών, ως αχρεωστήτως βεβαιωθεισών, και επαναβεβαίωση αυτών.

17.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών νεκροταφείου στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, ετών 1988 – 2017.

18.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών νεκροταφείου στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, έτους 2017.

19.Επιστροφή ή μη ποσού στον ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ Δημήτριο από παράβολο άδειας ίδρυσης & λειτουργίας κατ/τος, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

20.Επιστροφή ή μη ποσού στον ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ Κων/νο από πρόστιμο ΚΟΚ,  ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

21.Επιστροφή ή μη ποσού στην ΚΩΤΣΗ Αναστασία, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, κατόπιν αιτήματος.

22.Επιστροφή ή μη ποσού στον ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟ Χρήστο, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, κατόπιν αιτήματος.

23.Επιστροφή ή μη ποσών στους ΚΩΤΣΗ Αναστασία, ΣΤΑΜΟΥΛΗ Βασιλική & ΨΑΡΡΑ Ελένη από πρόστιμο ΚΟΚ & δικαίωμα βοσκής,  ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, κατόπιν αιτημάτων.

24.Επιστροφή ή μη ποσού στον Δήμο Βέλου – Βόχας από πρόστιμο ΚΟΚ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, κατόπιν αιτήματος.

25.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου & Αντιδημάρχων εκτός έδρας (μηνός Απριλίου 2018). Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης.