Πα. Μάι 20th, 2022

Βασίλης Νανόπουλος: Χωλαίνει η υπηρεσία καθαριότητας του δήμου Κορινθίων, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των εργαζομένων

Κοινοποίηση ειδήσεων

Κατά την επίσκεψητης 19ης Ιουνίου στον τομέακαθαριότητας του δήμου Κορινθίων και μετά τις συζητήσειςπου είχα με τον αρμόδιοαντιδήμαρχοΧρήστο Μελέτη, αλλά και εργαζομένους του δήμουεντοπίστηκανπολλάπροβλήματαστον ζήτημα της αποκομιδής των απορριμμάτων που χρειάζονταιάμεσηεπίλυση.

Ενδεικτικάαναφέρονται:

  1. Η αναγκαιότητα επισκευής πολλών κάδωναπορριμμάτων και η αγοράνέων,που θα χρησιμοποιηθούν στην κομποστοποίηση.
  2. Οι μπλε κλάδοι για ανακύκλωση που αγοράστηκανπρόσφατα, δεν έχουν ποδομοχλούς (!) και δεν θα εξυπηρετούν τους δημότες.
  3. Οι κάδοιέχουν να πλυθούνπολλάχρόνια,γιατί τα δυο οχήματα που υπάρχουν για το σκοπό αυτό είναι σε αδράνεια.
  4. Δεν υπάρχουνστοιχεία γύρω από το πόσοι τόνοι σκουπίδιασυλλέγονται κάθε χρόνο. Ο κ. Μελέτης υποσχέθηκε να προχωρήσει σε ενδεικτική μέτρηση για 1-2 εβδομάδες,ώστε να υπάρξειαναγωγή σε ετήσιαβάση. Είναι προφανές ότι χωρίςακριβήστοιχεία δεν θαμπορεί να γίνεικανέναςπρογραμματισμός.
  5. Το σύστημαGPSγια τη διαχείριση των οχημάτων δεν λειτουργείσωστά.
  6. Δεν υπάρχειφύλακας στο εργοτάξιο, ούτεφύλαξη με κάμερεςασφαλείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και της περιουσίας του δήμου.
  7. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν τον κατάλληλοεξοπλισμό, ούτε μέσαατομικήςπροστασίας για να κάνουνγρήγοραάνετα και –κυρίως- με ασφάλεια τη δουλειάτους. Ενδεικτικά αναφέρω τουςοδοκαθαριστές που δεν έχουν καρότσια. Ζήτημα επίσης δημιουργεί η απουσία πλαισίου περιγραφής εργασίας και η απουσία κατάλληλης εκπαίδευσης.
  8. Η σύμβαση με το ΚΔΑΥ Τρίποληςπροβλέπειεπιστροφήυπολοίπου 30% άσχετα με την ποιότητα της ποσότητας που αποστέλλεταιεκεί. Αυτό είναι τουλάχιστον περίεργο.
  9. Δεν υπάρχειπρόβλεψη για μόνιμηθέσημηχανικούπεριβάλλοντος που θα μπορούσε με την γνώση του να βελτιώσει την κατάσταση.
  10. Δεν υπάρχεισχέδιοδιαλογής στην πηγή, ενημέρωση των δημοτών για την μείωση των αποβλήτων και τον διαχωρισμό τους στο σπίτιή την επιχείρηση. Μόνο με τη διαλογή στην πηγήμπορούμε να περιορίσουμε τις ποσότητες που θα δίνονται για κεντρικήδιαχείρισηκαι κατά συνέπεια να μειώσουμε το κόστος στα δημοτικάτέλη και τις επιπλώσεις στο περιβάλλον.

Το πρόσφατοπετυχημένοπαράδειγμα της εθνικήςπροσπάθειας για τη μείωση της πλαστικήςσακούλαςπου κατάφερενα μειώσει κατά 50% το είδος αυτό, σύμφωνα με στοιχεία της greenpeaceπρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση.

Δεν πρέπει να δώσουμε σε κεντρικήδιαχείριση-όταν υλοποιηθεί- ούτε ένα κιλόσκουπίδιαπαραπάνω από εκείνο που προβλέπει η ρήτρα ελάχιστηςεγγυημένηςποσότητας και πρέπει να κινηθεί ο δήμοςάμεσα και να εφαρμόσει το πρόγραμματοπικήςδιαχείρισης που ομόφωναψηφίστηκε στο δημοτικό συμβούλιοπριν από  πολύ καιρό.

Βασίλης Νανόπουλος

Επικεφαλής του συνδυασμού Συμμαχία Πολιτών και της μείζονος μειοψηφίας του δήμου  Κορινθίων