Πε. Απρ 18th, 2024

Vouchers σε ιδιοκτήτες για «έξυπνα» ακίνητα – Tροπολογία για φορολόγηση υπερκερδών στην ενέργεια

Κοινοποίηση ειδήσεων

Στη Βουλή κατατέθηκε η τροπολογία που προβλέπει τη λειτουργία του μηχανισμού επιστροφής μέρους των υπερ-εσόδων που είχαν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στο κράτος.

Κατ’ εφαρμογή του νέου μηχανισμού, θα επιβάλλεται στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας έκτακτη εισφορά βάσει των υπερβαλλόντων εσόδων από τη δραστηριοποίηση στην εγχώρια λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Για τον υπολογισμό, ορίζεται μέγιστη τιμή λιανικής με βάση το μέσο κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προσαυξημένο με εύλογο μέγιστο περιθώριο κέρδους και λαμβάνοντας υπόψη εύλογο ποσοστό για απώλειες συστήματος, λειτουργικό κόστος και επισφάλειες.

Η τροπολογία προβλέπει ότι μέχρι την ολοκλήρωση του χρονικού διαστήματος ισχύος του μηχανισμού, θα επιβάλλεται σε τριμηνιαία βάση το 60% της έκτακτης εισφοράς που υπολογίζεται και το υπόλοιπο 40% θα αποδίδεται μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος.

Η πρώτη εφαρμογή θα αφορά στο διάστημα από την 1η Αυγούστου έως τις 31 Οκτωβρίου και τα ποσά που θα υπολογιστούν θα πρέπει να καταβληθούν έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Η ίδια τροπολογία προβλέπει επίσης τη θέσπιση της «υπηρεσίας μείωσης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας». Η υπηρεσία θα αναλάβει να φέρει σε πέρας τον στόχο μείωσης της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια.

Προβλέπεται ότι αν οι πάροχοι της υπηρεσίας μείωσης ζήτησης δεν εξασφαλίσουν τον περιορισμό της ενεργού ισχύος που καταναλίσκουν ή εκπροσωπούν κατά τις ώρες αιχμής κατά τη συμφωνημένη ποσότητα, επιβάλλονται χρεώσεις μη συμμορφώσεως οι οποίες αποτελούν έσοδα του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης.

Προωθείται επίσης πρόγραμμα για την «ετοιμότητα υποδομών για έξυπνα κτίρια». Θα δίδονται vouchers στους ιδιοκτήτες κτηρίων προκειμένου να αντισταθμιστεί το κόστος εγκατάστασης υποδομών προκειμένου τα κτήρια να καταστούν έξυπνα.