Δε. Ιούλ 4th, 2022

Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας: Υποχρεωτική καθίσταται η αναγραφή προέλευσης του γάλακτος

Κοινοποίηση ειδήσεων

Υποχρεωτική καθίσταται η αναγραφή προέλευσης του γάλακτος στην επισήμανση των γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως ζητούσαμε επίμονα οι καταναλωτικές οργανώσεις.

Όλα τα είδη του γάλακτος, τυριά, γιαούρτια, βούτυρο, κρέμα γάλακτος καθώς και επιδόρπια με βάση το γάλα οφείλουν να αναγράφουν επί των συσκευασιών τους τη «χώρα» προέλευσης του γάλακτος.

Οι υποχρεωτικές ενδείξεις που θα πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικά στη συσκευασία είναι:

1.αν το άρμεγμα, η επεξεργασία και η συσκευασία του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού σε γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν γίνει στην Ελλάδα, η ένδειξη προέλευσης στο τελικό προϊόν μπορεί να αποδοθεί ενιαία ως “Προέλευση : Ελλάδα”.

2.αν το άρμεγμα, η επεξεργασία και η συσκευασία του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού σε γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν γίνει εκτός Ελλάδας, η ένδειξη προέλευσης στο τελικό προϊόν μπορεί να αποδοθεί ενιαία ως:

«Προέλευση : Όνομα χώρας», στην περίπτωση που το γάλα προέρχεται από μία μόνο χώρα, π.χ. «Προέλευση : (όνομα μιας χώρας προέλευσης ή από ΕΕ ή εκτός ΕΕ)».

«Προέλευση ΕΕ», στην περίπτωση που το γάλα προέρχεται από περισσότερα του ενός κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Προέλευση εκτός ΕΕ», στην περίπτωση που το γάλα προέρχεται από περισσότερες της μιας χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνεται ότι ότι όλες οι χώρες αναγράφονται ολογράφως ή με το διεθνώς αναγνωρισμένο ακρωνύμιό τους.

Το ινστιτούτο καταναλωτών Κορινθίας, οι λοιπές καταναλωτικές οργανώσεις, ο ΕΦΕΤ   εντείνουμε τους ελέγχους καλούμε τους καταναλωτές να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στην  αναγραφή της προέλευσης του γάλακτος στην επισήμανση των γαλακτοκομικών προϊόντων τους ώστε το προϊόν που πληρώνουν να ανταποκρίνεται σε αυτό που πραγματικά επιθυμούν να αγοράσουν, 

Σε περίπτωση που οι καταναλωτές διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει η επισήμανση αυτή να προβούν σε άμεση καταγγελία.

Τηλέφωνα: 6945124726 – 2741550411 – 2741025334