Τε. Απρ 24th, 2024

Βουβωνοκήλη: Από τα Ενοχλήματα… στην Ανώδυνη Θεραπεία!

Κοινοποίηση ειδήσεων

Η βουβωνοκήληαποτελεί ένα αρκετό συχνό πρόβλημα που ταλαιπωρεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Η βουβωνοκήληείναι μία κήληστο κοιλιακό τοίχωμα, η οποία αναπτύσσεται στην βουβωνικήχώρα, δηλαδή στην περιοχή μεταξύ του κορμού και του μηρού.

Η εμφάνιση της βουβωνοκήλης μπορεί να αφορά στην αριστερή ή τη δεξιά βουβωνική χώρα, ενώ δεν είναι σπάνιες και οι περιπτώσεις αμφοτερόπλευρης βουβωνοκήλης, δηλαδή εμφάνισής της και στις δύο πλευρές.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως η βουβωνοκήληεμφανίζεται8–10φορέςσυχνότερα στους άνδρες, συγκριτικά με τις γυναίκες, με τις ακριβείς αιτίες του φαινομένου αυτού να παραμένουν εν πολλοίς άγνωστες.

Ποια είναι τα Αίτια της Βουβωνοκήλης;

Ο μηχανισμός σχηματισμού της βουβωνοκήλης έγκειται στην προοδευτικήχαλάρωσηπου εμφανίζουν τακοιλιακάτοιχώματα. Κατά συνέπεια, οι αιτίες που προκαλούν τη βουβωνοκήλη έχουν ως κοινό παρονομαστή είτε την χρόνια αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης είτε τη σταδιακή χαλάρωση των κοιλιακών τοιχωμάτων.

Οι αιτίες, συνεπώς, που μπορούν να προκαλέσουν τηνβουβωνοκήλη είναι:

 • Η βαριά χειρωνακτική εργασία
 • Ο χρόνιος βήχας – Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)
 • Η χρόνια δυσκοιλιότητα
 • Το ανδρικό φύλο
 • Η προχωρημένη ηλικία (> 60 ετών)
 • Η εγκυμοσύνη
 • Το κάπνισμα
 • Το οικογενειακό ιστορικό βουβωνοκήλης σε 1ου βαθμού συγγενείς
 • Το ιστορικό βουβωνοκήλης στην αντίθετη πλευρά

Όλες οι προαναφερθείσες αιτίες δρουν και συνεργικά, με αποτέλεσμα η συγκέντρωση περισσότερων αιτιών να αυξάνει περαιτέρω τον κίνδυνο εμφάνισης βουβωνοκήλης.

Ποια είναι τα Συμπτώματα που υποδεικνύουν της ύπαρξη Βουβωνοκήλης;

Η βουβωνοκήλη θα εμφανισθεί ως μία διόγκωση στην βουβωνικήχώρα, δηλαδή στο σημείο μεταξύ του κορμού και του μηρού, η οποία θα εμφανίσει μία αύξηση του μεγέθους της σε βάθος χρόνου.

Η διόγκωση αυτή γίνεται εντονότερημετά από κάποια βαριά χειρωνακτικήεργασία ή άρσηκάποιου βάρους, ενώ υποχωρεί συνήθως κατά την κατάκλιση.

Η εν λόγω διόγκωση συνοδεύεται, συνήθως, και από ένα αίσθημαδυσφορίας ή βάρους καθώς καιήπιουάλγους στην πάσχουσα περιοχή.

Είναι Επικίνδυνη είναι η Βουβωνοκήλη;

Όπως μας εξηγεί οΓενικός  Χειρουργός  Δρ. Κωνσταντίνος Αποστόλου, ηπλειοψηφία των ασθενών που πάσχουν από βουβωνοκήλη δενθα εμφανίσει κάποια επιπλοκήμέχρι την στιγμή της προσέλευσης στον ιατρό, για τη διάγνωση της πάθησης.

Αυτό, εντούτοις, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να καθυστερήσει τη θεραπεία της βουβωνοκήλης, διότι μία βουβωνοκήλη μπορεί να εξελιχθεί σε μηανατασσόμενη, κατάσταση στην οποία είναι αδύνατη η ανάταξη (επαναφορά) του περιεχομένου τηςεντός της κοιλίας (περιτοναϊκής κοιλότητας) και χρήζειχειρουργικήςεπέμβασης.

Ακόμη πιοσοβαρόείναι το ενδεχόμενο περίσφιξης της βουβωνοκήλης, κατά την οποία η αιματική ροή στο εσωτερικό της βουβωνοκήλης έχει επηρεαστεί σημαντικά, με άμεσοκίνδυνο για τη βιωσιμότητα των περιεχόμενων ενδοκοιλιακών οργάνων. Η περισφιγμένηβουβωνοκήληχρήζειεπείγουσαςχειρουργικήςεπέμβασης, προς αποφυγή της νέκρωσης των περιεχόμενων ενδοκοιλιακών οργάνων εντός της βουβωνοκήλης.

Ποια είναι η Σύγχρονη Θεραπεία για τη Βουβωνοκήλη;

Λαμβάνοντας υπόψιν πως η βουβωνοκήλη προκύπτει από μία διάσπαση των κοιλιακών τοιχωμάτων, εξαιτίας της προοδευτικής χαλάρωσής τους, κάθε ασθενής με βουβωνοκήλη θα πρέπει να χειρουργηθεί (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων),καθώς η χειρουργική θεραπεία αποτελεί τη μοναδική και οριστικήθεραπείατης βουβωνοκήλης.

Την τελευταία δεκαετία, η λαπαροσκοπικήαποκατάσταση της βουβωνοκήλης έχει πλέον αντικαταστήσει την κλασική ανοικτή αποκατάσταση, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων.

Η λαπαροσκοπικήθεραπεία της βουβωνοκήλης χαρακτηρίζεται από όλα τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής μεθόδου, στα οποία περιλαμβάνονται:

 • Η ταχύτατη κινητοποίηση των ασθενών
 • Η απουσία μετεγχειρητικού πόνου
 • Η έξοδος από την κλινική εντός μερικών ωρών
 • Η άμεση επάνοδος των ασθενών στην οικία τους και τις δραστηριότητές τους.

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πως ανεξαρτήτως της μεθόδουχειρουργικήςθεραπείας, η χρήσηπλέγματος αποτελεί θεμέλιολίθο μίας ορθήςχειρουργικήςαντιμετώπισης. Η τοποθέτηση του πλέγματος έχει ως αποτέλεσμα τον συμπλησιασμό των ιστών χωρίς τάση, γεγονός που εκμηδενίζει το ενδεχόμενοεπανεμφάνισης (υποτροπής) της βουβωνοκήλης.