Σα. Ιούλ 20th, 2024

Γιώργος Πούρος: Αυτή είναι η αλήθεια για

Κοινοποίηση ειδήσεων

Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων της 31/01/2023, και κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος της Η.Δ. “Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ (Α ́ Ειδικός προϋπολογισμός) προϋπολογισμού μελέτης 1.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 32/2022), το μέλος της Ο.Ε. και πρώην δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός, κατά την έναρξη της τοποθέτησής του επιτέθηκε εναντίον μου και συνέχισε με ένα άνευ προηγουμένου παραλήρημα, από το οποίο προκύπτει ξεκάθαρα το συμπέρασμα ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή επηρέασε (αν, κιόλας, δεν υπέδειξε !!!) τους όρους δημοπράτησης των τριών έργων οδοποιίας, που δημοπρατήθηκαν παραμονές του 2023, τους συντάκτες αυτών, που εκ των διαδικασιών είναι τα υπηρεσιακά στελέχη της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, καταγγέλλοντας τον Δήμο και εμένα προσωπικά για “στημένους” διαγωνισμούς !!!. Το συκοφαντικό αυτό παραλήρημα συνεχίστηκε από τον πρώην δήμαρχο και στην, αμέσως μετά την Ο.Ε., συνέντευξη τύπου που παρέθεσε σε ΜΜΕ της περιοχής.
Ας δούμε όμως 

 τα ζητήματα με καθαρό μυαλό και τεκμηρίωση (διότι και αυτά τα δύο εξέλιπαν από την χθεσινή στάση και συμπεριφορά του πρώην δημάρχου).
Ως γνωστόν στους ΟΤΑ, την μελέτη ενός έργου την συντάσσει η Τεχνική Υπηρεσία, που μαζί με τον προϋπολογισμό του έργου και τους όρους δημοπράτησης αποστέλλονται με εισήγηση της Τ.Υ. (και υπογραφές δύο στελεχών) στην Αναθέτουσα αρχή (Οικονομική Υπηρεσία) για έγκριση όρων δημοπράτησης. Μετά την έγκριση των όρων δημοπράτησης (από την Οικονομική Υπηρεσία), ο διαγωνισμός αναρτάται στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων), από όπου και παρακολουθείται η πορεία του (με κωδικούς πρόσβασης) από εξειδικευμένο στέλεχος του Δήμου. Στο στάδιο της αποσφράγισης των προσφορών, η παρακολούθηση του διαγωνισμού μεταφέρεται στην ευθύνη της Επιτροπής Διαγωνισμού (η οποία απαρτίζεται από διοικητικά στελέχη του Δήμου και είναι ορισμένη με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).  
Στην Αναθέτουσα Αρχή (Ο.Ε.) αποστέλλεται (μετά την αποσφράγιση των προσφορών) το 1ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την έγκριση του προσωρινού αναδόχου. Κατά συνέπεια, ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ενός ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ από ΣΤΕΛΕΧΗ του ΔΗΜΟΥ και οι μοναδικές φορές που εμπλέκονται μη διοικητικά πρόσωπα (δηλαδή πολιτικά πρόσωπα) είναι κατά την έγκριση των όρων δημοπράτησης και κατά την έγκριση των πρακτικών δημοπράτησης. ΠΟΥΘΕΝΑ ΑΛΛΟΥ.Όμως, ο πρώην δήμαρχος, θέλοντας πιθανόν να λύσει δικά του προεκλογικά προβλήματα, επιτέθηκε προσωπικά σε εμένα στοχοποιώντας με ότι τάχα πρωτοτύπησα πανελλαδικά (άκουσον-άκουσον) “στήνοντας” τον διαγωνισμό (εξ ιδίων κρίνει τα αλλότρια, ενδεχομένως να έχει “εμπειρία” τέτοιων διαδικασιών).  Άρα δηλαδή, ότι επηρέασα τα στελέχη της του Δήμου να εισαγάγουν φωτογραφικούς όρους δημοπράτησης. Πράγματα που είναι εκτός πάσης πραγματικότητας και σοβαρότητας. Να επισημάνω δε ότι επειδή τα εν λόγω έργα είναι χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τους όρους του διαγωνισμού τους προενέκρινε η Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου (και τους βρήκε πλήρως συμβατούς και νόμιμους με τα ισχύοντα). Επίσης, όπως προβλέπεται από τον Νόμο 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων, κατά το στάδιο ανάρτησης των όρων δημοπράτησης δύναται να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., πρώην ΑΕΠΠ) οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον και θεωρεί ότι ο διαγωνισμός καταστρατηγείται. Όμως καμμιά προσφυγή κατά του διαγωνισμού δεν 

έγινε από κάποιον ενδιαφερόμενο. Προφανώς λοιπόν, δεν ευρέθη κάτι μεμπτό ούτε κατά τον έλεγχο της προέγκρισης δημοπράτησης από την Διαχειριστική Αρχή του εν λόγω Ευρωπαϊκού προγράμματος αλλά ούτε και από κάποιο ενδιαφερόμενο που είχε έννομο συμφέρον.

Τέλος σημειώνεται ότι, οι όροι δημοπράτησης εγκρίθηκαν ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων (δηλαδή, ψήφισαν θετικά και αυτοί που στις 31/01/2023 αρνήθηκαν θετική ψήφο, λέγοντας ότι “δεν διάβασαν τους όρους”!!) καθώς και ότι σύμφωνα με ενημέρωση της Επιτροπής Διαγωνισμού, εκδήλωσαν ενδιαφέρον και επισκέφθηκαν τα μέρη των έργων και έλαβαν την σχετική βεβαίωση (σύμφωνα και με τον όρο της προκήρυξης, όρος που τελευταίως ακολουθείται σε διαγωνισμούς και από άλλους Δήμους) οκτώ (8) εταιρείες, που προφανώς θα πληρούσαν τους όρους της διακήρυξης. Συνήθως δε, ο αριθμός των συμμετεχόντων σε παλαιότερες διαγωνισμούς οδοποιίας στον Δήμο Κορινθίων κυμαίνεται μεταξύ 4 και 5 συμμετεχόντων.

Ο πρώην δήμαρχος και οι συν αυτώ, μέσω της συκοφαντικής αυτής ενέργειας, κατηγόρησε ουσιαστικά (διότι ξεκάθαρα περί αυτού πρόκειται) τα στελέχη του Δήμου, ότι συμμετείχαν σε αυτή την  πράξη. Και αυτό αποτελεί απαράδεκτη ενέργεια. Διότι πρόκειται για τα ίδια στελέχη που και ο ίδιος συνεργαζόταν όταν ήταν δήμαρχος. Με τα ίδια αυτά στελέχη της ΔΤΥ εξακολουθεί να συνεργάζεται και ο νυν Δήμαρχος. Και πρόκειται για στελέχη που τιμούν την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων.

Μετά τα προαναφερόμενα, καλώ το πρώην Δήμαρχο Κορινθίων Αλέξανδρο Πνευματικό να ανακαλέσει τις αστήρικτες κατηγορίες του, διότι είναι συκοφαντικές προς το πρόσωπό μου, κατά του Δημάρχου αλλά και προς το στελέχη του Δήμου που συνέταξαν και υπέγραψαν τους όρους δημοπράτησης και παρακολούθησαν την πορεία της δημοπράτησης (διαδικασία που τηρείται άλλωστε σε κάθε διαγωνισμό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Νόμου 4412/2016).

Αυτή η έωλη κατηγορία από έναν αυτοδιοικητικό που γνωρίζει άριστα τις δημοτικές διαδικασίες (εκτός και εάν από την προηγούμενες θητείες του κρίνει τα πράγματα) φτάνει τα όρια της εμμονής. Εάν έχει την θέληση ας προσφύγει στις αρμόδιες δημόσιες αρχές να αποδείξει τα λεγόμενα του και να δικαιωθεί. Το προκαλώ να το κάνει.

Διότι αν νομίζει αυτός ή οποιοιδήποτε άλλοι κρυπτόμενοι καιροσκόποι, αριβίστες ή εμπαθείς, που δεν αντέχουν αυτούς που υπερβαίνουν την θλιβερή μετριότητά τους ή την εκκωφαντική ανυπαρξία τους, ότι θα την εκτονώνουν με τέτοιες συκοφαντίες, είναι βαθιά γελασμένοι. Γνωριζόμαστε όλοι σε αυτόν τον μικρό τόπο.

Διότι η αλήθεια πάντα λάμπει στο τέλος, όπως και το φως πάντα νικάει το σκοτάδι.