Πε. Μάι 23rd, 2024

ΔΥΠΑ: Τέσσερις νέες δράσεις για 52.000 ανέργους – Όλες οι λεπτομέρειες

Κοινοποίηση ειδήσεων

Στην υλοποίηση τεσσάρων νέων προγραμμάτων για την κατάρτιση και την εύρεση απασχόλησης σε 52.000 ανέργους, συνολικού προϋπολογισμού 184,37 εκατ. ευρώ, αναμένεται να προχωρήσει ο διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) Σπύρος Πρωτοψάλτης το φθινόπωρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Realnews, θα υπάρξει επέκταση του προγράμματος κατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων για επιπλέον 30.000 ανέργους σε κλάδους υψηλής ζήτησης, ενώ θα υλοποιηθεί νέο πρόγραμμα κατάρτισης και επιδότησης της απασχόλησης 15.000 νέων 25-45 ετών, αλλά και πρόγραμμα κατάρτισης 5.000 ατόμων για προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας ηλικίας 18- 50 ετών. Ακόμη, θα επιχορηγηθούν επιπλέον 2.000 άνεργοι ηλικίας 30-55 ετών με το ποσό των 14.800 ευρώ για τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης.

Ο Σπ. Πρωτοψάλτης επισημαίνει στην «R» ότι σχεδιάζονται και υλοποιούνται ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, που βοηθούν τους ανέργους να βρουν μια καλή, σταθερή δουλειά. «Οι στοχευμένες δράσεις κατάρτισης και απασχόλησης, που θα ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα, θα δώσουν την ευκαιρία σε 52.000 ανέργους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες αλλά και να τις εφαρμόσουν, αποκτώντας πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία, καθώς επίσης και να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις νέες απαιτήσεις και ανάγκες που φέρνει η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση της οικονομίας. Στόχος μας να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα των ανέργων, για την όσο το δυνατόν ταχύτερη επανένταξή τους σε θέσεις πλήρους απασχόλησης με καλούς μισθούς», αναφέρει ο διοικητής της ΔΥΠΑ.

 1. Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, για 30.000 ανέργους.

Μετά την κάλυψη των θέσεων, καθώς έως σήμερα περισσότεροι από 110.000 άνεργοι έχουν ήδη ολοκληρώσει την κατάρτιση, η ΔΥΠΑ προχωρά στην επέκταση του προγράμματος, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιπλέον 30.000 ανέργους να αποκτήσουν ή να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητές τους, με σχετική πιστοποίηση, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης. Όσοι ωφελούμενοι ολοκληρώσουν την κατάρτιση και επιτύχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα έως 1.000 ευρώ, δηλαδή 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης, με τον συνολικό προϋπολογισμό της δράσης να ανέρχεται σε 60,3 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα κατάρτισης «νέας γενιάς» ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο και αποτελεί τη μεγαλύτερη δράση που έχει υλοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας απόκτησης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας (upskilling/reskilling), κυρίως σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. Αρχικά αφορούσε 80.000 ανέργους, αλλά μετά τη μεγάλη ανταπόκριση συμπεριελήφθησαν επιπλέον 40.000. Στόχος είναι η αποτελεσματική διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και η βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους, καθώς και η διατήρηση μελλοντικών θέσεων εργασίας. Μέσω των Κέντρων Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης των ΑΕΙ και των αδειοδοτημένων Κέντρων Διά Βίου Μάθησης που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, υλοποιούνται με την εφαρμογή μεθόδων μεικτής μάθησης (blended learning), δηλαδή με συνδυασμό διά ζώσης και εξ αποστάσεως, σύγχρονη και ασύγχρονη, κατάρτιση, προγράμματα διάρκειας έως 200 ωρών, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

2 Ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης και απασχόλησης, για 15.000 ανέργους 25- 45 ετών

Με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, η ΔΥΠΑ προχωρά στην υλοποίηση μιας καινοτόμου δράσης, που συνδυάζει την κατάρτιση ανέργων με την επιδοτούμενη απασχόλησή τους σε νέες θέσεις εργασίας. Ο διττός στόχος είναι αφενός η αναβάθμιση των δεξιοτήτων, με σχετική πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα, ώστε να προετοιμαστούν για εργασία σε τομείς υψηλής ζήτησης και αιχμής και, αφετέρου, η προώθησή τους σε θέσεις εξάμηνης πλήρους απασχόλησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στις νέες δεξιότητες που μόλις απέκτησαν. Το έργο αφορά 15.000 ανέργους ηλικίας 25-45 ετών, μέσω επιταγών κατάρτισης (training vouchers) 80 ωρών, με έμφαση στην ανάπτυξη πράσινων και ψηφιακών δεξιοτήτων. Όσοι ολοκληρώσουν και λάβουν πιστοποίηση θα δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα έως 400 ευρώ, δηλαδή 5 ευρώ ανά ώρα. Μετά την κατάρτιση θα ακολουθεί πρόγραμμα επιδοτούμενης εξάμηνης απασχόλησης σε επιχειρήσεις, προκειμένου να εφαρμόσουν και να εξασκήσουν τις νέες δεξιότητες και γνώσεις τους, με τη ΔΥΠΑ να καλύπτει:

 • Το 100% του μισθού και των εισφορών για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 25-30 ετών (έως 6.132 ευρώ ανά θέση εργασίας).
 • Το 80% για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 31-45 ετών (έως 4.906 ευρώ ανά θέση εργασίας). Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 88,7 εκατ. ευρώ.

3 Πρόγραμμα κατάρτισης για προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας, που αφορά 5.000 ανέργους 18-50 ετών

Η νέα δράση για 5.000 ανέργους, που αφορά την κάλυψη του μεγάλου αριθμού κενών θέσεων στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, θα περιλαμβάνει προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 105 ωρών, μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που οδηγούν σε απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων για προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας επιπέδου 1 (μεταγυμνασιακό) και σε σχετική πιστοποίηση (από τον ΕΟΠΠΕΠ σε συνεργασία με το ΚΕΜΕΑ), με στόχο την άμεση επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας. Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί μέσω επιταγών (training vouchers) από πάροχο επιλογής των ίδιων των ωφελουμένων, από το ειδικό για το συγκεκριμένο έργο μητρώο παρόχων της ΔΥΠΑ. Το έργο σχεδιάστηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο την αποτελεσματική διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους, καθώς και τη διατήρηση των μελλοντικών θέσεων εργασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 5,77 εκατ. ευρώ.

4 Πρόγραμμα στήριξης της νέας επιχειρηματικότητας 2.000 πρώην ανέργων 30- 55 ετών

Μέσω της δράσης θα επιχορηγηθούν με 14.800 ευρώ οι νέες επιχειρήσεις που έχουν συστήσει άνεργοι 30-55 ετών, από την 1η/1/2022 και μετά, στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, καθώς και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Εμφαση θα δοθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους της ψηφιακής οικονομίας. Οι πρώην άνεργοι θα υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται η πρόταση του επιχειρηματικού τους σχεδίου. Όσοι εγκριθούν θα λάβουν τη επιχορήγηση σε τρεις δόσεις:

 • 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης.
 • 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξαμήνου από την έναρξη.
 • 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξαμήνου από την έναρξη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 29,6 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Επτά ανοιχτά προγράμματα

Κενές θέσεις παραμένουν σε επτά προγράμματα της ΔΥΠΑ, που περιλαμβάνουν την επιδότηση της εργασίας και καλύπτουν όλες τις ηλικιακές ομάδες ανέργων σε ολόκληρη την επικράτεια. Τα προγράμματα προβλέπουν ποσοστά επιχορήγησης έως 100% και συνολική επιδότηση έως 17.000 ευρώ ανά θέση:

 • Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψη ανέργων που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην ένταξη ή στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 75% του μισθού και των εισφορών για 12-24 μήνες, έως 16.800 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται σε 8.000.
 • Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων 45 ετών και άνω. Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 80% του μισθού και των εισφορών για 18 μήνες, έως 13.709 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται σε 7.000.
 • Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, με έμφαση στον τομέα της πράσινης οικονομίας και στις γυναίκες, για την πρόσληψη ανέργων όλων των ηλικιών. Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 80% του μισθού και των εισφορών για 15 μήνες, έως 12.264 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται σε 4.000.
 • Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για ανέργους έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, με 100% επιδότηση. Η ΔΥΠΑ καταβάλλει απευθείας στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον κατώτατο μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές) για επτά μήνες. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 3.000.
 • Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω. Η επιχορήγηση μισθού και εισφορών ανέρχεται σε 715 ευρώ μηνιαία για 15 μήνες, έως 8.580 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται σε 3.000.
 • Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψη ανέργων 30-66 ετών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 70% του μισθού και των εισφορών για 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12, έως 17.170 ευρώ ανά θέση εργασίας. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται σε 700.
 • Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για άνεργους νέους 18-30 ετών στη βόρεια Εύβοια, με 100% επιδότηση. Η ΔΥΠΑ καταβάλλει απευθείας στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον κατώτατο μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές) για επτά μήνες. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται σε 300.

Πηγή: enikos.gr