Δε. Ιούλ 22nd, 2024

Νίκος Ταγαράς: Θεμελιώδες δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία και των εμποδιζόμενων ατόμων είναι να μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα

Κοινοποίηση ειδήσεων

Θεμελιώδες δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία και των εμποδιζόμενων ατόμων είναι να μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα. Γι’ αυτό όλα τα κτίρια, νέα ή παλιά, όπως και όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι, δημόσιοι ή ιδιωτικοί πρέπει να είναι προσβάσιμοι για όλους. Με Υπουργική Απόφαση δίνουμε στους μελετητές και τους κατασκευαστές έργων τον απαραίτητο «οδηγό» με τις Τεχνικές Προδιαγραφές ώστε να γίνουν τα κτίρια και οι κοινόχρηστοι χώροι προσβάσιμοι για όλους και ιδίως για τις πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως είναι τα άτομα με αναπηρίες και τα εμποδιζόμενα άτομα. Είναι καθήκον όλων μας, όλης της Πολιτείας, να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονταν μέχρι σήμερα τα κτίρια και ο δημόσιος χώρος. Είναι χρέος μας προς τους συμπολίτες μας καθώς η ελεύθερη μετακίνησή τους αποτελεί ζήτημα ισονομίας!Η σχετική Υπουργική Απόφαση έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 5045/01.11.2021).