Πε. Ιούλ 25th, 2024

Ξεκινά η κατασκευή των βρεφονηπιακών σταθμών σε Άγιο Γεώργιο και Αθίκια

Κοινοποίηση ειδήσεων

Υπεγράφησαν την Παρασκευή 15 /10/21 στο γραφείο του Δημάρχου Κορινθίων Βασίλη Νανόπουλου, παρουσία του αρμοδίου Αντιδημάρχου Γιώργου Πούρου,τα συμφωνητικά κατασκευής των δύο (2)βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Κορινθίων.

1. του βρεφονηπιακού σταθμού Αγίου Γεωργίου Κορίνθου και 

2. του βρεφονηπιακού σταθμού Αθικίων.

Με την δημιουργία των δύο αυτών ιδιόκτητων βρεφονηπιακών σταθμών, καλύπτεται ένα σημαντικό έλλειμμα Πρόνοιας τόσο στο Κέντρο αλλά και στην περιφέρεια του Δήμου.

1. Έργο: Ανέγερση Βρεφονηπιακού σταθμού Αγίου Γεωργίου Κορίνθου

Προϋπολογισμός: 1.230.000,00 €,

Αριθμός μελέτης: 07/2021

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ (ΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ)

Αρχική υποβολή πρότασης: 26/07/2019

Επανυποβολή πρότασης 13/04/2021

Απόφαση ένταξης: 4122/19.12.2019 (ΑΔΑ: 94ΟΡ7Λ1-5ΓΠ) στο Ε.Π.

«Πελοπόννησος 2014 – 2020».

Αναλυτική Διακήρυξη: 17.05.2021 (ΑΔΑΜ:21PROC008609574)

Έγκριση αποτελέσματος δημοπράτησης: 35/387/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Ανάδοχος: ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΤΤΕΒΕ

Έκπτωση: 45,80%

Προθεσμία παράδοσης του έργου: δώδεκα (12) μήνες από την  υπογραφή του συμφωνητικού

Ο βρεφονηπιακός σταθμός θα ανεγερθεί στο Ο.Τ. 213 σε οικόπεδο εμβαδού 1.476,19τ.μ.

Το κτήριο θα έχει υπόγειο εμβαδού 400,05 τ.μ.και ισόγειο εμβαδού 404,75 τ.μ.

Το υπόγειο θα περιλαμβάνει βοηθητικούς χώρους και το ισόγειο αίθουσα ύπνου νηπίων χώρο αλλαγής-λουτρό βρεφών, χώρο παρασκευής γάλακτος, αίθουσα απασχόλησης βρεφών, αίθουσα απασχόλησης νηπίων, αίθουσα αναμονής- πολλαπλών χρήσεων χωρο προσωπικού, κουζίνα τραπεζαρία και WC παντός τύπου.

Ο περιβάλλον χώρος θα διαμορφωθεί με φύτευση γκαζόν, μερικών δένδρων, και χώρο παιχνιδιού.

2. Έργο: Ανέγερση Βρεφονηπιακού σταθμού Αθικίων, 

Προϋπολογισμός: 1.010.000,00 €

Αρχική υποβολή πρότασης: 26/07/2019

Επανυποβολή πρότασης 13/04/2021

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ (ΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ)

Αριθμός μελέτης: 01/2021

Απόφαση ένταξης: 2079/13.07.2020 (ΑΔΑ: 9ΞΘΣ7Λ1-ΧΙΑ) στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014 – 2020»

Αναλυτική Διακήρυξη: 12895 / 19.05.2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008624470)

Έγκριση αποτελέσματος δημοπράτησης: 35/386/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Ανάδοχος: ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΤΤΕΒΕ

Έκπτωση: 43,10%

Προθεσμία παράδοσης του έργου: δώδεκα (12) μήνες από την  υπογραφή του συμφωνητικού
Ο βρεφονηπιακός σταθμός Αθικίων θα ανεγερθεί σε δημοτικό οικόπεδο εμβαδού 672,91 τ.μ., και θα περιλαμβάνει υπόγειο και ισόγειο.

Το ισόγειο θα είναι εμβαδού 344,09 τ.μ. με ένα υμιυπαίθριο χώρο 16,72 τ.μ. και το υπόγειο θα είναι εμβαδού  349,33 τ.μ.

Στο ισόγειο περιλαμβάνονται οι χώροι:  αίθουσα ύπνου βρεφών, χώρος αλλαγής – λουτρό βρεφών, χώρος παρασκευής γάλακτος, αίθουσα απασχόλησης βρεφών, αίθουσα απασχόλησης νηπίων, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα ύπνου νηπίων και WC για κάθε χρήση (ΑΜΕΑ, νήπια, προσωπικού κλπ)

Το υπόγειο περιλαμβάνει βοηθητικούς χώρους.

Θα τοποθετηθεί ένα αναβατόριο κλίμακας με πλατφόρμα ευθύγραμμης πορείας εξωτερικού χώρου στην είσοδο του ισογείου προς το υπόγειο του βρεφονηπιακού σταθμού.

Επίσης θα γίνει διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με την φύτευση γκαζόν, μερικών δένδρων, και χώρου παιχνιδιού.