Κυ. Ιούλ 21st, 2024

Πάτρα: Αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών σε παραλιακές περιοχές

Κοινοποίηση ειδήσεων

Ένα σημαντικό, όπως χαρακτηρίζεται, έργο για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης των ακτών, βαίνει προς υλοποίηση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ώστε να μην χαθούν περιουσίες, αλλά και να προστατευθεί ένα εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον σε μεγάλο τμήμα της παραλιακής ζώνης της Πάτρας.

Το συγκεκριμένο έργο πρόκειται να υλοποιηθεί στις παραλιακές περιοχές Ροΐτικα, Μονοδένδρι, Βραχνέικα και Τσουκαλέικα, στις οποίες υπάρχουν αρκετές μόνιμες και εξοχικές κατοικίες, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν πολλές επιχειρήσεις, όπως εστίασης και αναψυχής, που απειλούνται άμεσα από το φαινόμενο της διάβρωσης των ακτών.

Στις προαναφερόμενες περιοχές κατοικούν μόνιμα περίπου 5.000 άνθρωποι, ενώ κάθε καλοκαίρι καταγράφεται σημαντικός αριθμός επισκεπτών, είτε για διακοπές, είτε για μία ολιγόωρη απόδραση από τα αστικά κέντρα, όπως η Πάτρα.

Πρόσφατα, η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας ενέκρινε την υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου από το επιχειρησιακό πρόγραμμα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο προϋπολογισμός του έργου φθάνει τα 10.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η μελέτη του έργου είχε ως στόχο να εξευρεθούν και να προταθούν αειφόρες ήπιες μέθοδοι προστασίας των ακτών από την διάβρωση, με βάση και τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού έργου, «TRITON».

Οι λύσεις λοιπόν που προτείνει η μελέτη, και τις οποίες παρουσιάζει το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων παρεμβάσεις, μέσα στη θάλασσα, όπως η τοποθέτηση αποσπασμένων κυματοθραυστών, καθώς και εγκάρσιων προβόλων, δηλαδή μικρών μόλων, αλλά και θωράκιση των ακτών, με φυσικούς ογκολίθους.

Όσον αφορά στην προστασία της ακτογραμμής στις προαναφερόμενες περιοχές, η μελέτη προβλέπει τη θωράκισή της, κυρίως με φυσικούς ογκολίθους.

Εκτός όμως από την προστασία της ακτογραμμής, προβλέπεται και η κατασκευή αρχιτεκτονικού έργου, δηλαδή η δημιουργία πεζόδρομου, έχοντας βέβαια ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας για τους πολίτες.

Ειδικότερα, στις ακτές Μονοδενδρίου και Βραχνεΐκων, η μελέτη προτείνει την τεχνητή αναπλήρωση της ακτής σε μήκος περίπου 2,5 χιλιομέτρων, δηλαδή σε όλο το κεντρικό τμήμα της ακτής, ενισχυόμενη από επτά εγκάρσιους προβόλους, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος απωλειών του υλικού αναπλήρωσης. Μάλιστα, η τεχνητή αναπλήρωση θα γίνει με καθαρή άμμο, απαλλαγμένη από γεώδεις ή φυτικές προσμίξεις.

Το αρχικό πλάτος της τεχνητής αναπλήρωσης θα φθάνει τα 7,5 μέτρα, ώστε μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας του πυθμένα της θάλασσας να προκύψει αύξηση κατά τουλάχιστον τριών μέτρων του πλάτους της ακτής ως προς την υφιστάμενη κατάσταση.

Όσον αφορά στα έργα θωράκισης της ακτογραμμής, η μελέτη προτείνει δύο παράκτια έργα προστασίας.

Το ένα μεταξύ των περιοχών Ροΐτικα – Μονοδένδρι, μήκους περίπου 750 μέτρων και το άλλο στην περιοχή των Βραχνεΐκων. Η θωράκιση θα κατασκευαστεί με κεκλιμένα πρανή φυσικών ογκολίθων στην περιοχή των Ροϊτίκων και στην περιοχή των Βραχνεΐκων. Η θωράκιση θα έχει ύψος στέψης (σ.σ. κορυφή) περίπου 1,5 μέτρο πάνω από τη μέση στάθμη της θάλασσας και πλάτος στέψης 4,60 μέτρα.

Σύμφωνα πάντα με την μελέτη, οι προαναφερόμενες διαστάσεις εξασφαλίζουν πλήρη προστασία από υπερπήδηση για κυματισμούς.

Παράλληλα, προς την πλευρά της παραλιακής οδού προβλέπεται η διαμόρφωση πεζοδρομίου, συνολικού πλάτους 2,4 μέτρων.

Στην παραλιακή περιοχή των Τσουκαλεΐκων, η μελέτη προτείνει την κατασκευή συστοιχίας 21 εγκάρσιων προβόλων με κεκλιμένα πρανή φυσικών ογκολίθων στην παράκτια ζώνη. Κάθε πρόβολος θα έχει ύψος στέψης ενάμιση μέτρο πάνω από τη μέση στάθμη της θάλασσας, θα ξεκινά από την ακτογραμμή και θα έχει μήκος 50 μέτρων.

Το άκρο κάθε προβόλου θα είναι σε βάθος από ενάμιση έως τρία μέτρα. Οι πρόβολοι θα έχουν πλάτος στέψης 4,85 μέτρα, ενώ στα φατνώματα (σ.σ. κοιλώματα) των προβόλων προβλέπεται ενίσχυση της ακτής με διαμόρφωση αναβαθμού από στρογγυλεμένες κροκάλες.

Σύμφωνα πάντα με την μελέτη, τα συγκεκριμένα έργα απομειώνουν σημαντικά τη διαβρωτική επίδραση των κυματισμών στην ακτή της περιοχής.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ