Κυ. Ιούν 23rd, 2024

Παρατηρητήριο βιώσιμου τουρισμού προτείνει να δημιουργηθεί στην περιοχή ο Τουριστικός Οργανισμός Πελοποννήσου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Την δημιουργία παρατηρητηρίου βιώσιμου τουρισμού στην Πελοπόννησο, προτείνει ο πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου, Κώστας Μαρινάκος.

Το όργανο αυτό θα μπορεί να στηριχθεί και να συνεργαστεί με το δίκτυο των Περιπτέρων της Τουριστικής Πληροφόρησης που δημιούργησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Όπως, τονίζει ο πρόεδρος του ΤΟΠ, το παρατηρητήριο θα μπορεί να συνεργαστεί με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, ενώ μπορεί να τελεί υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και των Διεθνών Δικτύων Παρατηρητηρίων Βιώσιμου Τουρισμού.

Στόχος θα είναι η βελτίωση του τρόπου μέτρησης της τουριστικής δράσης.

Επίσης, ο Κώστας Μαρινάκος, προτείνει και την δημιουργία δημόσιων ομάδων κοινωνικής δικτύωσης, για την ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων και προτάσεων, σχετικά με την εικόνα του τουρισμού στην Πελοπόννησο, ώστε μέσα απ’ όλα αυτά να επέλθει η προσδοκώμενη βελτίωση στο κομμάτι της τουριστικής ανάπτυξης της Πελοποννήσου.