Δε. Ιούλ 22nd, 2024

Πελοπόννησος: Επιχειρήσεις στον αναπτυξιακό νόμο

Κοινοποίηση ειδήσεων

Περί τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν συνολικά σε 10 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τα επενδυτικά σχέδια των οποίων αξιολογήθηκαν θετικά και θα υπαχθούν στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του αναπτυξιακού νόµου 4399/2016.

Η υποβολή των προτάσεων είχε γίνει στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης (ΦΕΚ Β΄ 4445 15-12-2017) για υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο εν λόγω πρόγραμμα.

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης της χρηµατοδοτικής μίσθωσης ανέρχεται σε 3.505.544, 03 ευρώ και το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής ανέρχεται σε 1.303.055,33 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο πιο πάνω πρόγραμμα είναι:

Α) 5 από την Κορινθία: α) Eurofarma Ανώνυμη Εταιρεία Κτηνοτροφικών Επιχειρήσεων και Λογισμικού για επέκταση δυναμικότητας πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, β) Raisin Μονοπρόσωπη για νέα μονάδα παραγωγής αποξηραμένης σταφίδας, γ) True Olive Μονοπρόσωπη για νέα μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου, δ) Κυριάκος Σκούρας Εμπορική Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεια για ίδρυση κέντρου προπονητικού αθλητικού τουρισμού και ε) Αντωνοπούλου Θεοφανώ & Σια για νέα μονάδα παραγωγής γαντιών εργασίας

Β) 3 από τη Λακωνία: α) Α. Λαβράνος για νέα μονάδα καλλιέργειας ελιάς, β) Οινούντας ΑΕΒΕ για εκσυχρονισμό μονάδας επεξεργασίας τυποποιημένης ελιάς και γ) Σκαφιδάς Κωνσταντίνος για επέκταση μονάδας παραγωγής γάλακτος

Γ) Μία από την Αργολίδα: Ρέσκος & Σια για επέκταση εκσυγχρονισμό τυπογραφείου

Δ) Μία από την Αρκαδία: Eurocatering A.E. για νέα μονάδα επεξεργασίας τυποποίησης αγροτικών προϊόντων.