Τε. Δεκ 6th, 2023

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Εντάξεις επενδυτικών σχεδίων

Κοινοποίηση ειδήσεων

Επιπλέον 55 επενδυτικά σχέδια, προϋπολογισμού 7.769.817,50 ευρώ, εντάχθηκαν με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, στο μέτρο “Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Πελοπόννησος 2014 – 2020”.

Με την πιο πάνω τροποποιητική απόφαση, από το ΕΠΑνΕΚ, τα ενταγμένα επενδυτικά σχέδια στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέρχονται, σε 160 και συνολική δημόσια δαπάνη σε 25.232.242,24 ευρώ.