Σα. Σεπ 23rd, 2023

Προκηρύχθηκε o διαγωνισμός για το έργο Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Κορίνθου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για το έργο ”Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Κορίνθου”.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 11 εκ. ευρώ και η διάρκεια της σύμβασης είναι 24 μήνες.

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι ο Δήμος Κορινθίων ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι στις 21/07/2023 και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 25/07/2023.

Αντικείμενο της δημοπρατούμενης σύμβασης είναι η ανέγερση κτιρίου στέγασης του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου, δυναμικότητας 240 μαθητών σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Κορινθίων, που βρίσκεται στη περιοχή Μπαθαρίστρα, στην επέκταση σχεδίου πόλεως Κορίνθου, σύμφωνα με τους όρους της Ένταξης της Πράξης στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του Υπουργείου Εσωτερικών. Για την ανέγερση του κτιρίου έχει εκδοθεί η αριθ. 610670/22-3-2023 Οικοδομική Άδεια.