Τε. Οκτ 5th, 2022

Προσλήψεις σε Θριάσιο, Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας και Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης

Κοινοποίηση ειδήσεων

Το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο» ανακοινώνει την πρόσληψη 59 ατόμων για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ», Λ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, ΜΑΓΟΥΛΑ, Τ.Κ. 19018, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κας Βαμβουκάκη Ιωάννας (τηλ. επικοινωνίας: 213 2028753).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

To Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας ανακοινώνει την πρόσληψη 29 ατόμων με σύμβαση διάρκειας έως 12 μήνες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΡΚΑΔΙΑ

Γνωστοποιειται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 22 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες Εστίασης – Σίτισης του Π.Γ.Ν. Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» που εδρεύει στην Τρίπολη του Ν. Αρκαδίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: aftodioikisi.gr