Κυ. Οκτ 1st, 2023

Προτάσεις της Ο.Ε.ΕΣ.Π. επί της τρίτης δέσμης μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού

Κοινοποίηση ειδήσεων

Η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Ο.Ε.ΕΣ.Π.), πιστεύει ότι τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού κινούνται στην σωστή κατεύθυνση και κρίνονται ιδιαίτερα θετικά. Η Ο.Ε.ΕΣ.Π. προσπαθώντας να συμβάλλει και εκείνη στην αντιμετώπιση της δύσκολης κατάστασης που έχουν επέλθει οι επιχειρήσεις έχει να προτείνει τα εξής :
Η ένταξη των επιχειρήσεων στα μέτρα στήριξης να μην εξαρτάται μόνο από τον κύριο ΚΑΔ αλλά και από τους δευτερεύοντες, γιατί σε διαφορετική περίπτωση πολλοί συνάδελφοι θα μείνουν εκτός.
Χορήγηση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας ειδικού σκοπού σε όλες τις επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να ενταχθούν σε όλα τα προγράμματα που αφορούν σε τραπεζικές ρυθμίσεις και χορήγηση δανείων από αυτές.
Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τις επιταγές που λήγουν τους μήνες που ακολουθούν, ώστε να γίνει άμεσα μεταφορά της ημερομηνίας λήξης τους. Επίσης να διευκρινιστεί τι προβλέπεται για τις επιταγές μέσω των οποίων έχουν δοθεί προκαταβολές για προϊόντα που έχουν ήδη παραγγελθεί, οι οποίες ίσως ακυρωθούν ή η παράδοσή των προϊόντων αυτών μεταφερθεί μεταγενέστερα.
Το επίδομα ύψους 800 ευρώ, για την κάλυψη αναγκών για ενάμισι μήνα, είναι λίγο για τους επιχειρηματίες που δεν μπορούν να επιβιώσουν.
Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις δόσεις από την αρχή του έτους και λόγω ειδικών συνθηκών αυτές να επιδοτηθούν απευθείας από την κυβέρνηση.
Αναστολή διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων, έως 31 Δεκεμβρίου 2020.
Παρέμβαση της κυβέρνησης στις τράπεζες για γενικό πάγωμα στα δάνεια των επιχειρήσεων που πλήττονται, νέα κουρέματα και ρυθμίσεις.
Αναστολή πλειστηριασμών καταστημάτων και πρώτων κατοικιών των επιχειρηματιών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020.
Χρηματοδότηση απευθείας από το κράτος του 60% του ενοικίου των επιχειρήσεων που πλήττονται και επίσης απαγόρευση εξώσεων επαγγελματικών χώρων αλλά και κατοικιών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020.
Εάν κάποιος επιχειρηματίας αδυνατεί την τρέχουσα περίοδο να ανταποκριθεί στα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησής του, να μπορεί να αναστείλει την λειτουργία της επιχείρησής του με δήλωσή του στον λογιστή, ώστε να μπορεί και εκείνος να υπαχθεί στα μέτρα στήριξης.
Έκτακτη βοήθεια 5.000 ευρώ για πάγιες υποχρεώσεις της επιχείρησης και της κατοικίας του αυτοαπασχολούμενου, ώστε να μην δημιουργηθούν νέα χρέη πέραν των ήδη υπαρχόντων
Παράταση υποβολής αίτησης Α21 σχετικά με το επίδομα παιδιού.

Θεωρούμε ότι οι προτάσεις της Ομοσπονδίας μας ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εκπροσωπούμε και θα βοηθήσουν τους συναδέλφους μας να εξέλθουν όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα από την δύσκολη κατάσταση που ομολογουμένως βιώνουν.