Δε. Σεπ 25th, 2023

Πρόσληψη 34 ατόμων στο Δήμο Κορινθίων

Κοινοποίηση ειδήσεων
This image has an empty alt attribute; its file name is 21-05-30_220234_WonderFox_Photo_GIF_001_(1).gif
This image has an empty alt attribute; its file name is elbar.gif

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κορινθίων, που εδρεύει στην Κόρινθο της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

Για να δείτε την ανακοίνωση, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την αίτηση, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση, πατήστε εδώ

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά (aitisi@korinthos.grείτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση :Δήμος Κορινθίων, Κολιάτσου 32, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 13-08-2021 έως 23-08-2021 και λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας.