Πα. Μαρ 31st, 2023

Στρατολογική Υπηρεσία Πελοποννήσου: Κατάθεση δελτίου απογραφής γεννηθέντων το 2002

Κοινοποίηση ειδήσεων

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  1. Υπενθυμίζεται η υποχρέωση όλων των αρρένων, που γεννήθηκαν το έτος 2002 , προκειμένου να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής μέχρι 01 Απρ. 2020
  2. Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει, σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία είτε σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή και σε αρμόδια Προξενική Αρχή για όσους διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό.
  3. Οι στρατεύσιμοι θα πρέπει κατά την παρουσίασή τους ννα προσκομίζουν απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα) :
  4. α. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου.
  5. β. Βεβαίωση Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.
  6. γ. Βεβαίωση ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr
  7. δ. Γνωστοποίηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail).
  8. ε. Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου (εφόσον διαθέτουν).
  1. Όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας να υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

Τρίπολη, 11 Φεβ 2020

Μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Κορινθία, Πελοπόννησο και την Ελλάδα στο Korinthostv.gr