Κυ. Ιούλ 21st, 2024

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, κο Θεόδωρο Λιβάνιο, είχε ο Δήμαρχος Νεμέας

Κοινοποίηση ειδήσεων

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, κο Θεόδωρο Λιβάνιο, είχε ο Δήμαρχος Νεμέας στο Υπουργείο με σκοπό την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. 

Συγκεκριμένα συζητήθηκαν: 

Ι. Το έλλειμμα προσωπικού και η μικρή υλικοτεχνική υποδομή 

ΙΙ. Το βασικό πρόβλημα της σύνταξης μελετών για να υπάρχει ετοιμότητα σε οποιαδήποτε χρηματοδοτικά προγράμματα και 

ΙΙΙ. Καινοτόμες διαδικασίες που θα μπορούσαν να αποφορτίσουν και να δώσουν ταχύτητα στη λειτουργία της καθημερινότητας όπως για παράδειγμα της Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (Προγραμμα ΙΡΙΔΑ). 

Ο κος Λιβάνιος έδειξε πως γνωρίζει τις «αγκυλώσεις» που ταλανίζουν τους «μειονεκτικούς» Δήμους και τόνισε πως ο Δήμος της Νεμέας θα ενισχυθεί με εξειδικευμένο υπαλληλικό προσωπικό, θα ενταχθεί στο πρόγραμμα ΙΡΙΔΑ και πως θα υπάρξει ειδική αντιμετώπιση για Δήμους που δεν έχουν τη δυνατότητα σύνταξης μελετών μέσω προγραμματικής σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ. Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, κο Θεόδωρο Λιβάνιο, είχε ο Δήμαρχος Νεμέας στο Υπουργείο με σκοπό την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε καθημερινά.