Σα. Φεβ 4th, 2023

Συνάντηση Οικονομικού Επιμελητηρίου με λογιστές – φοροτεχνικούς Πελοποννήσου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Όλα τα θέματα εξετάστηκαν στη συνάντηση εργασίας, ανάμεσα στο Οικονομικό Επιμελητήριο και τις διοικήσεις των λογιστικών ενώσεων – συλλόγων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στη συνάντηση της Τρίπολης, συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

– Θεσμοθέτηση άδειας ασθενείας και άδειας εγκυμοσύνης για τους λογιστές – φοροτεχνικούς, ελεύθερους επαγγελματίες.

– Μη ύπαρξη δηλωτικών προθεσμιών, κατά τη διάρκεια του Αυγούστου και μεταφορά της λήξης αυτών των προθεσμιών στις 15 Σεπτεμβρίου.

– Πιλοτική εφαρμογή του myDATA για τις χρήσεις 21, 22, 23, χωρίς επιβολή προστίμων και αποσύνδεση συμπλήρωσης εντύπων Ε3 και ΦΠΑ, μέχρι η πλατφόρμα να είναι πλήρως λειτουργική.
Για τις εν λόγω χρήσεις, να υποβάλλονται μόνο τα έσοδα και να χαρακτηρίζονται τα αντικριζόμενα έξοδα, ελλείψει οδηγιών για τις τακτοποιημένες εγγραφές και λόγω της συνεχιζόμενης υπολειτουργίας του esend.

– Nα θεσμοθετηθεί το ασυμβίβαστο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των εταιρειών και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων αυτών, που είναι “πάροχοι ηλεκτρικής τιμολόγησης” με την άσκηση των επαγγελματιών των ΚΑΔ 69.20 .

– Πιλοτική εφαρμογή του ΕΡΓΑΝΗ 2 για τις χρήσεις 22, 23.

Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε με την πρόταση για τη σύνταξη ενδεικτικού τιμοκαταλόγου για τις λογιστικές υπηρεσίες, υπογεγραμμένου και εγκεκριμένου απ’ όλους τους συλλόγους λογιστών της Πελοποννήσου.

Μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Κορινθία, Πελοπόννησο και την Ελλάδα στο Korinthostv.gr