Δε. Ιούν 5th, 2023

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου–Ευρωστίνης – Τι συζητήθηκε (video)

Κοινοποίηση ειδήσεων

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου–Ευρωστίνης συνεδρίασε με 51 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

1)Έγκριση Β2 ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.

 1. Γνωμοδότηση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για
  την τροποποίηση του οδικού έργου «ΚόρινθοςΠάτρα(Αυτοκινητόδρομος ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ) ως προς τα πρόσθετα/ συμπληρωματικά υδραυλικά και αντιπλημμυρικά τεχνικά έργα (ΠΕΤ 2209825815) που ανήκει στην υποκατηγορία Α1 της 1ης Ομάδας με α/α 1. Σύμφωνα με
  την Υ.Α. 1958/2012(ΦΕΚ21Β).
 2. Έγκριση ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής έτους 2023 κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου.
 3. Τροποποίηση προϋπολογισμού (τακτοποιητική)και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
 4. Τροποποίηση προϋπολογισμού για «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 5. Τροποποίηση για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
 6. Τροποποίηση για εγγραφή ΚΑΕ για χρηματοδότηση της ΔΗ.ΚΕ.ΞΕ. για κάλυψη Δαπανών κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των ΚΔΑΠ από «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 641d9c06ce2fb304eb2f3fcd στις 24/03/23 14:49
 7. Τροποποίηση προϋπολογισμού για εγγραφή ΚΑΕ για αναθεωρήσεις έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ -ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 8. Τροποποίηση προϋπολογισμού για ενίσχυση ΚΑΕ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ` ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΑΧ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».
 9. Τροποποίηση προϋπολογισμού για εγγραφή ΚΑΕ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ».
 10. Τροποποίηση ΚΑΕ για Μερική Εκκαθάριση της 4/2005 Πράξης Αναλογισμού Αποζημιώσεων ιδιοκτησιών.
 11. Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. Έτους 2023.
 12. Αίτημα για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στο δάσος «Πευκιάς» στην Κοινότητα Ξυλοκάστρου.
 13. Αίτημα για πρόσληψη συνεταίρου για τη μίσθωση δημοτικού ακινήτου στο δάσος «Πευκιάς» στην Κοινότητα Συκιάς.
 14. Έγκριση της αριθμ. 15/2023 απόφασης του ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί τροποποίησης προϋπολογισμού.
 15. Έγκριση προσδιορισμού ύψους καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανά συνεδρίαση στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων (Αρ. 11836/17-4-2016 ΚΥΑ) »
 16. «Αίτημα για μετατροπή ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης»
 17. Περί διαγραφής από τους βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.
 18. Περί διαγραφής από τους βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.
 19. Περί διαγραφής από τους βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.
 20. Έγκριση συμμετοχής στο ΔΕΔΔΗΕ για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Μελισσίου.
 21. Έγκριση συμμετοχής στο ΔΕΔΔΗΕ για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Μελισσίου.
 22. Έγκριση συμμετοχής στο ΔΕΔΔΗΕ για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Μελισσίου.
 23. Έγκριση συμμετοχής στο ΔΕΔΔΗΕ για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Καρυωτίκων.
 24. Έγκριση συμμετοχής στο ΔΕΔΔΗΕ για την επέκταση
  δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Ζεμενού.
 25. Έγκριση συμμετοχής στο ΔΕΔΔΗΕ για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Γελινιατίκων (οικισμό Σπαρτινεϊκα).
  Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 641d9c06ce2fb304eb2f3fcd στις 24/03/23 14:49
 26. Έγκριση συμμετοχής στο ΔΕΔΔΗΕ για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Ξυλοκάστρου.
 27. Έγκριση συμμετοχής στο ΔΕΔΔΗΕ για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Πιτσά.
 28. Έγκριση συμμετοχής στο ΔΕΔΔΗΕ για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Πιτσά.
 29. Έγκριση συμμετοχής στο ΔΕΔΔΗΕ για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Καμάρι.
 30. Έγκριση συμμετοχής στο ΔΕΔΔΗΕ πίστωσης για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Καμάρι.
 31. Έγκριση συμμετοχής στο ΔΕΔΔΗΕ για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Λυκοποριά.
 32. Έγκριση συμμετοχής στο ΔΕΔΔΗΕ για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Ξυλοκάστρου- Ζεμενού.
 33. Έγκριση συμμετοχής στο ΔΕΔΔΗΕ για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Συκιά.
 34. Έγκριση συμμετοχής στο ΔΕΔΔΗΕ για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Ξυλοκάστρου.
 35. Έγκριση συμμετοχής στο ΔΕΔΔΗΕ για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Καρυάς (Καρυώτικα).
 36. Έγκριση συμμετοχής στο ΔΕΔΔΗΕ για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Εβροστίνης (οικισμός Ροζενών).
 37. Έγκριση συμμετοχής στο ΔΕΔΔΗΕ για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Ξανθοχωρίου.
 38. Έγκριση συμμετοχής στο ΔΕΔΔΗΕ για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Ξανθοχωρίου.
 39. Έγκριση συμμετοχής στο ΔΕΔΔΗΕ για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Εβροστίνης οικισμός Ζάχολης.
 40. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 41. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ»
 42. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ” με αριθμ. μελέτης 6/2019
 43. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου “ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ” με αριθμ. μελέτης 10/2019
 44. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ με αριθμ. μελέτης 4/2020
 45. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΝΑΥΤΩΝ 2 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ” με αριθμ. μελέτης 54/2020
  Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 641d9c06ce2fb304eb2f3fcd στις 24/03/23 14:49
 46. Χορήγηση άδειας εισόδου- εξόδου σε επιχείρηση στην Κοινότητα Καμαρίου οικισμό Καρυώτικα του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης.
 47. Χορήγηση άδειας εισόδου- εξόδου σε επιχείρηση στην Κοινότητα Πύργου του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης.
 48. Έγκριση Διαγράμμισης Τμήματος της οδού Αγ. Μακαρίου.
 49. Ονομασία στην Κοινότητα Ξυλοκάστρου (οριστική).
 50. Ονομασία στην Κοινότητα Λυγιάς (οριστική

Μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Κορινθία, Πελοπόννησο και την Ελλάδα στο Korinthostv.gr