Τε. Ιούν 29th, 2022

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου (live)

Κοινοποίηση ειδήσεων

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών.

α. Διαδικασία ελέγχου :

 1. Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων.
 2. Επικύρωση πρακτικών της 4ης, 5ης και 6ης / 2020 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.
 3. Έγκριση 8ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ 20% έτους 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης

 1. Αρχική κατανομή πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», με κωδικό 2020ΕΠ52600000, σε υποέργα.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης

 1. Αρχική κατανομή πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», με κωδικό 2020ΕΠ52600002, σε υποέργα.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

 1. Αρχική κατανομή πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», με κωδικό 2020ΕΠ52600003, σε υποέργα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος

 1. Λήψη απόφασης για προσαρμογή της Ανώνυμης Εταιρείας Μελετών Διοίκησης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και έργων Ν.Α.Α με διακριτικό τίτλο ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΕ  σε Αναπτυξιακό Οργανισμό του άρθρο 2 του Ν.4674/2020 «Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Σαρδέλης

 1. Λήψη απόφασης για προσαρμογή της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ σε Αναπτυξιακό Οργανισμό του άρθρου 2 του Ν.4674/2020 «Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Σαρδέλης

 1. Έγκριση α) της πρότασης χρηματοδότησης για το έργο με τίτλο «Συμβουλευτική υποστήριξη και κατάρτιση ανέργων σε επιχειρηματικές δεξιότητες οικονομικών δραστηριοτήτων της RIS3 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», στην Πρόσκληση με κωδικό ΠΕΛ80, Α/Α ΟΠΣ 4128, αριθ. Πρωτ. 907/27.03.2020 και β) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ανώνυμης Αναπτυξιακή Εταιρείας ΟΤΑ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας Πελοποννήσου».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκωνας Τζινιέρης

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΠΕΛ88 «Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και ασφαλούς γήρανσης ηλικιωμένων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 – 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Σικυωνίων και του Δήμου Νεμέας για την Πράξη « Προωθημένη Αναγνωριστική Μελέτη οδοποιίας και σύνταξη φακέλου έργου για τη Δημοπράτηση όλων των επιμέρους μελετών για την ωρίμανση του έργου: Δρόμος Νεμέα -Κιάτο ».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κόρκα – Κώνστα Αθηνά

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Άργους – Μυκηνών και του Δήμου Ναυπλιέων, για την Πράξη: “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΒΕΡΙΟΥ (ΑΝΑΒΑΛΟΥ)»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης ΜαλτέζοςΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΈγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ Π.Ε. Κορινθίας έτους 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής

 1. Έγκρισης 2ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «Βελτίωση – συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Κορινθίας» με κωδικό 2017ΕΠ52600007.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κόρκα – Κώνστα Αθηνά

 1. Έγκριση 9ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600017.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης

 1. Έγκριση τροποποίησης της από 28/08/2019 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠ. ΟΔΩΝ Νο3 ΚΑΙ Νο4 (ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΗΣ Νο2 ΑΠΟ ΧΟΥΝΗ-ΚΛΗΜΕΝΤΙ-ΚΑΙΣΑΡΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΧΟΥΝΗ-ΚΛΗΜΕΝΤΙ ΒΕΛΙΝΑ)», μόνον ως προς τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 5 αυτής.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής

 1. Έγκριση σύναψης και όρων 2ης τροποποίησης – παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τίτλο: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΣΧΙΝΟ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Χαρίλαος Βυτινιώτης
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣΈγκριση τροποποίησης της αριθ. 466/03-10-2019 προηγούμενης απόφασης περί ορισμού υπαλλήλων για την υπογραφή επιταγών και χρηματικών εντολών μεταφοράς των Περιφερειακών Ενοτήτων.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Μαργαρίτα ΣπυριδάκουΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣΈγκριση 7η τροποποίηση κατανομής πιστώσεων του έργου 2017ΕΠ52600006 “Βελτίωση – συντήρηση δρόμων Π.Ε. Αρκαδίας”.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

 1. Έγκριση 19ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2014ΕΠ52600001 “Εργασίες συντήρησης επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Αρκαδίας”.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

 1. Έγκριση 7ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2018ΕΠ82600004 “Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία λόγω του κυκλώνα ΖΟΡΜΠΑΣ”.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
>ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΈγκριση 10ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600008.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαντζούνης

 1. Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Ιδίων Πόρων ΠΕ Αργολίδας έτους 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος;