Πε. Οκτ 5th, 2023

Το Φρούριο στη νησίδα Οβριός κοντά στον Ισθμό της Κορίνθου (φώτο)

Κοινοποίηση ειδήσεων

O Οβριός είναι ένα μάλλον άγνωστο ακατοίκητο νησάκι στο Σαρωνικό, κοντά στον Ισθμό της Κορίνθου.

Η νησίδα παρουσιάζει ίχνη κατοίκησης από την προϊστορική ακόμα εποχή. Διάφορα σημεία του νησιού χρησιμοποιήθηκαν κατά την μυκηναϊκή εποχή, την πρωτοβυζαντινή περίοδο, καθώς επίσης κατά την ενετική περίοδο και την Τουρκοκρατία.

Η οχύρωση που είναι ευδιάκριτη από απόσταση, κατά το μεγαλύτερο μέρος είναι κατασκευή του 17ου-18ου αιώνα και πιθανότατα Ενετική, κατάλοιπο της Β’ Ενετοκρατίας. Υπάρχουν όμως και τμήματα της οχύρωσης που ανήκουν στην πρωτοβυζαντινή περίοδο.

Δομικά, Αρχιτεκτονικά, Οχυρωματικά Στοιχεία
Η οχύρωση εντοπίζεται στο υψηλότερο σημείο του νησιού. Προστάτευε τη βόρεια, την ανατολική και δυτική πλευρά του οχυρωμένου χώρου, ενώ η νότια λόγω του απόκρημνου εδάφους δεν είχε τειχιστεί.

Ο περίβολος έχει κάτοψη περίπου ορθογώνιου παραλληλογράμμου. Σήμερα σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση το βόρειο τμήμα του περιβόλου. Διατηρούνται οι επάλξεις, ο περίδρομος καθώς και τμήμα της πύλης. Η κατασκευή αυτού του τμήματος της οχύρωσης μπορεί να τοποθετηθεί στον 17ο-18ο αιώνα. Αντίθετα το ανατολικό και δυτικό τείχος που σώζονται σε λιγότερο καλή κατάσταση μπορούν να τοποθετηθούν στην πρωτοβυζαντινή περίοδο. Πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι υπάρχουν τμήματα στο τείχος που ανήκουν στη μυκηναϊκή εποχή.

Η οχύρωση περιέκλειε μια περιοχή που παρουσιάζει κλίση από το Νότο προς το Βορρά. Στο εσωτερικό του οχυρού τρεις αναλληματικοί τοίχοι δημιουργούσαν πλατώματα που επέτρεπαν την καλλιέργεια του εδάφους. Εντός του τειχισμένου χώρου έχουν εντοπιστεί αρκετές κινστέρνες.