Πα. Αυγ 19th, 2022

Ψάρευε παράνομα αχινούς στις Βαμβακιές Λουτρακίου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Στο πλαίσιο αναληφθέντων από την Υπηρεσία μας ενεργειών και εντατικών ελέγχων προκειμένου διαπιστωθεί η τήρηση των ρυθμιστικών μέτρων (Π.Δ. 65/2014 ΦΕΚ Α΄ 108) για τη διατήρηση των φυσικών πληθυσμών του αχινού Paracentrotus lividus και συνάμα αποφευχθεί η μαζική αλιεία – αποξήλωσή τους σε επί μέρους γεωγραφικές περιοχές, κατελήφθη σήμερα από κλιμάκιο Γραφείου Ασφάλειας του Λιμεναρχείου Κορίνθου, ημεδαπός άνδρας να διενεργεί υποβρύχια ερασιτεχνική αλιεία με πιρούνα στην θαλάσσια περιοχή “Βαμβακιές“ έχοντας αλιεύσει συνολικά πεντακόσια τριάντα (530) άτομα αχινών, με ημερήσιο όριο τα είκοσι (20)  άτομα, ανά αλιέα (άρθρο 7 Π.Δ. 65/2014 ΦΕΚ Α΄ 108).

Κατά του παραβάτη βεβαιώθηκαν παραβάσεις προς επιβολή των προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων.

Τα καθ’ υπέρβαση αλιευθέντα άτομα αχινών κατασχέθηκαν και απορρίφθηκαν στην θάλασσα.