Δε. Ιούν 17th, 2024

Λουτράκι: Με 15 θέματα συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο

Κοινοποίηση ειδήσεων

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 4η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση  επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

            1.Συμπληρωματική επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων Δήμου μας για το έτος 2018 και κατανομή της.

 

            2.Λήψη Απόφασης για την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου προς στάθμευση – φύλαξη απορριμματοφόρων της Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας.

 

            3.Ίδρυση και λειτουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου εντός της Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

 

            4.Υποβολή αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου.

 

            5.Αποδοχή ποσού #64.000,00# € από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών για την υλοποίηση της εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης στην περιοχή του νέου Λυκείου Λουτρακίου.

 

            6.Έγκριση 4ης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

            7.Έγκριση μελέτης “Κατασκευή ανοιχτού θεάτρου Λουτρακίου και άλλων αθλητικών χώρων, κατασκευή μανδρότοιχων και κοπή δένδρων στο Πάρκο Δ. Μάτση”.

 

            8.Έγκριση παράτασης της Σύμβασης υπηρεσίας για αδειοδότηση Υδατοδρομίου στο Καλαμάκι.

 

            9.Χορήγηση στη “ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ” άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής εντός συγκροτήματος πολυκατοικιών στο Λουτράκι, διάρκειας πέντε ετών.

 

            10.Έγκριση τροποποίησης Ο.Π.Δ. έτους 2018 του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”.

 

            11.Έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”.

 

            12.Κατανομή ποσού #23.000,00# € από ΚΑΠ 2018 για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2018.

 

            13.Εξειδίκευση πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας τουριστικής προβολής του Δήμου.

 

            14.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.

 

            15.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας.

 

           

 

 

Κοινοποίηση:                                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

  του Δήμου

                                                                             

                                                                                          ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης