Πε. Φεβ 22nd, 2024

Με 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

Κοινοποίηση ειδήσεων

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 16η Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση  επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

            1.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017 (Δ’ τρίμηνο).

 

            2.Έγκριση ή μη ανάθεσης παροχής υπηρεσίας καθαρισμού Δημοτικών Καταστημάτων.

 

            3.Γνωμοδότηση για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού & θαλάσσιου χώρου για την εκτέλεση του έργου ‘’Διαμόρφωση ράμπας ανέλκυσης / καθέλκυσης σκαφών’’ στη θέση “Καλαμάκι” της Δ.Κ. Ισθμίας.

 

            4.Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων, έτους 2018, του ν.π.δ.δ. ΄΄Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας΄΄.

 

            5.Έγκριση  μερικής (1ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2018, του ν.π.δ.δ. ΄΄Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας΄΄.

 

            6.Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας με τίτλο ΄΄Ανάληψη διαδικασιών για την υλοποίηση σύναψης σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης πλωτών φραγμάτων για την προστασία των λουομένων από το φαινόμενο των μεδουσών. Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.

 

            7.Τροποποίηση συστατικής πράξης του ν.π.δ.δ. ΄΄Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων ΄΄.

 

            8.Τροποποίηση συστατικής πράξης του ν.π.δ.δ. ΄΄Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου  – Αγ. Θεοδώρων ΄΄.

 

            9.Λήψη καταρχήν Απόφασης για μετονομασία οδού στη Δ.Κ. Ισθμίας.

 

            10.Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το έτος 2017.

 

            11.Λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης ή μη ακινήτου εντός Δημοτικού Πάρκου Μάτση (Δεξαμενής) στο Λουτράκι.

 

            12.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.

 

  1. Έγκριση μετακίνησης εκπροσώπων Δήμου μας για συμμετοχή στην Ετήσια Γενική  Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ιστορικών Πόλεων Θερμαλισμού (Ε.Η.Τ.Τ.Α.) στην πόλη Αζερμπαϊτζάν (30/5 – 2/6/2018). Έγκριση δαπανών. Διάθεση πίστωσης.

 

            14.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Ισθμίας.

 

            15.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο τελών χρήσης και καθαριότητας νέου Κοιμητηρίου στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, έτους 2016, και επαναβεβαίωση αυτής.

 

            16.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.Α.Π. στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, ετών 2000 – 2008 & 2011 – 2016.

 

            17.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών τελών στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας & στην Τ.Κ. Πισίων, ετών 2015 – 2016.

 

            18.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

 

            19.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ακαθαρίστων και παρεπιδημούντων εσόδων και αντίστοιχων προστίμων.

 

            20.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης Α’ τετραμήνου 2013 στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.

 

Κοινοποίηση:                                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

  του Δήμου                                                                    

                                                                                          ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης