Κυ. Μαρ 3rd, 2024

Τους επόμενους μήνες τα νέα ΕΣΠΑ – Θα ενεργοποιηθούν μετά το 2020 και η ΕΕ θέλει να μη χαθεί ούτε ευρώ

Κοινοποίηση ειδήσεων

Σβήνουν – γράφουν οι οικονομολόγοι και οι ειδικοί σύμβουλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς, μέσα στους επόμενους μήνες, η ΕΕ θα παρουσιάσει τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα – ευρέως γνωστά ως ΕΣΠΑ – που θα ενεργοποιηθούν μετά το 2020.

Τα ΕΣΠΑ νέας γενιάς εντάσσονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για μετά το 2020, το οποίο αποτελεί τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της ΕΕ είναι τα νέα ΕΣΠΑ να σχεδιαστούν έτσι ώστε να παράγουν αποτελέσματα στα σημαντικότερα ζητήματα, σε τομείς όπου μπορεί να επιτύχει περισσότερα από τα κράτη-μέλη όταν αυτά ενεργούν μεμονωμένα. Για τον σκοπό αυτό θα αξιολογηθεί προσεκτικά τι λειτούργησε ικανοποιητικά στο παρελθόν και τι θα μπορούσε να βελτιωθεί στο μέλλον.

Η διαβούλευση, που έχει ξεκινήσει, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της διαδικασίας και έχει ως στόχο να συγκεντρώσει τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων σχετικά με το πώς θα αξιοποιηθεί καλύτερα κάθε ευρώ του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη διεξαχθεί παρόμοιες διαβουλεύσεις με σκοπό την αξιολόγηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ που καλύπτουν διάφορους τομείς πολιτικής, κυρίως όσον αφορά τις επιδόσεις τους και τις μελλοντικές προκλήσεις. Οι απόψεις που διατύπωσαν οι ενδιαφερόμενοι μέσω αυτών των διαβουλεύσεων θα ληφθούν υπόψη κατά την τρέχουσα διαδικασία για το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Παράλληλα με την παρούσα διαβούλευση, η Επιτροπή ξεκινά μια σειρά άλλων διαβουλεύσεων οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα των μελλοντικών χρηματοδοτήσεων της ΕΕ στους παρακάτω τομείς: συνοχή, επενδύσεις, έρευνα και καινοτομία, ΜΜΕ και ενιαία αγορά, μετανάστευση, ασφάλεια, στρατηγικές υποδομές, αξίες και κινητικότητα.

Τα Ταμεία για την πολιτική της συνοχής
Επί του παρόντος η πολιτική για τη συνοχή περιλαμβάνει τρία Ταμεία: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Η διαβούλευση καλύπτει επίσης κι άλλα ταμεία της ΕΕ με παρόμοιους στόχους στον τομέα της κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας στους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) και το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI), καθώς και πρωτοβουλίες όπως το πανευρωπαϊκό δίκτυο αναζήτησης εργασίας EURES.

Το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) συμβάλλει επίσης στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής για τη συνοχή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σ’ αυτή τη δημόσια διαβούλευση συμπληρώνοντας το σχετικό διαδικτυακό ερωτηματολόγιο που μπορούν να βρούν στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που διαρκεί περίπου 30 λεπτά, μπορεί να διακοπεί, να αποθηκευτούν οι απαντήσεις και να συνεχιστεί αργότερα.

Πηγή: news.gr