Κυ. Μάι 26th, 2024

Κίνημα Αλλαγής: Στις 4 Μαρτίου η εκλογή συνέδρων (video – φώτο)

Κοινοποίηση ειδήσεων

Αποτέλεσμα εικόνας για συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του Κινήματος Αλλαγής

Η πρώτη συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου στο Κάραβελ διατράνωσε το πολιτικά αυτόνομο στίγμα του εγχειρήματος.

«…Τό ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ούτε καθοδηγείται , ούτε πολύ περισσσοτερο χειραγωγείται μέ οποιασδήποτε μορφής επιθέσεις. Είτε πρόκειται γιά έπιθέσεις δήθεν φιλίας, είτε γιά έπιθέσεις συκοφαντίας ! …» , τόνισε μεταξύ άλλων ή νεοκλεγείσα, έπικεφαλής τού ύπό σύσταση νέου πολιτικού φορέα, κ Φώφη Γεννηματά, δίνοντας έτσι τό εναρκτήριο λάκτισμα , στή «1η Συνεδρίαση Όργανωτικής Έπιτροπής Ιδρυτικού Συνεδρίου».

Ή πρώτη αύτή συνεδρίαση έλαβε χώρα στήν Άθήνα, στό ξενοδοχείο «ΚΑΡΑΒΕΛ» καί ήταν όλοι έκεί ! Μά όλοι όμως ! Έκτός άπό τήν πρόεδρο, όμιλητές υπήρξαν ό έπικεφαλής τού «ΠΟΤΑΜΙΟΥ» κ Σταύρος Θεοδωράκης.

Ό πρόεδρος τής «ΔΗΜΑΡ» κ Θανάσης Θεοχαρόπουλος. Ό δήμαρχος Άθηναίων κ Γιώργος Καμίνης καθώς καί ό ευρωβουλευτής τού «ΠΑΣΟΚ» κ Νίκος Ανδρουλάκης. Τόν άπόντα – άσθενούντα πρόεδρο τού «ΚΙΔΗΣΟ», εκπροσώπησε ό κ Δημήτρης Ρέπας. Άπαντες οί όμιλητές, άναφέρθησαν καί ανέλυσαν τήν πρόταση τού γραμματέα κ Βασίλη Κεγκέρογλου, γιά άνοιχτό , συμμετοχικό Συνέδριο…

Φυσικά τό «ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤV», ήταν έκεί διότι ξέρει νά κάνει ρεπορτάζ !

Γιά τού λόγου τό άληθές, ίδού τό πλούσιο φωτορεπορτάζ, όπου είκονίζεται μεταξύ άλλων καί ό συμπατριώτης μας πολιτευτής κ ΑΡΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ.