Δε. Απρ 15th, 2024

Διαμαρτυρία κατοίκων – 400 κατοικίες του Δήμου Λουτρακίου -Περαχώρας -Αγ. Θεοδώρων δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο δίκτυο ύδρευσης

Κοινοποίηση ειδήσεων

Οι κάτοικοι,των οποίων το αίτημα συζητείτο στην συνεδρίαση της 21.02.2018 του  ΔημοτικούΣυμβούλιου, του Δήμου Λουτρακίου ΠεραχώραςΑγ. Θεοδώρων,μελύπητουςδιαπίστωσαν ότι το θέμα που επικράτησε σε όλα τα μέσαενημέρωσηςήταν ένα ατυχέςγεγονός που διαδραματίστηκεμεταξύκατοίκων,δίδοντας

εσφαλμένηεικόναεπί του πραγματικούπροβλήματοςΠΟΥ ΔΕΝ ΗΤΑΝ η διαμάχημεταξύκατοίκων,αλλά ο αποκλεισμόςτης πλειοψηφίας των κατοίκων της περιοχής της ΔημοτικήςΕνότηταςΛουτρακίου,να έχουνπρόσβαση στην παροχήνερού.

Δυστυχώς,ηόξυνση που επικράτησεμεταξύανθρώπων που έχουν το ίδιοπρόβλημα και την ιδίααγανάκτηση για την καταπάτηση των δικαιωμάτωντους,δηλαδή να μην έχουννερό στις νομίμως υφιστάμενεςκατοικίες τους,εκδηλώθηκε με λάθοςτρόπο.

Η αλήθεια είναι, ότι μιακυρίαεκφράζοντας την δίκαιααγανάκτηση της για την αναβολή της συζήτησης του θέματοςκαι την άρνηση του Προεδρείου να δώσει τον λόγο στους πολίτες , δημιούργησεπρόβλημαδιακοπής της συνεδρίασης που δεν ήταν το ζητούμενο για όλους τους υπόλοιπους,οι οποίοι ήθελανσυντεταγμένα να ακουστεί η άποψη τους και να μη δοθείαφορμή για ακύρωση της διαδικασίας.Έτσιοξυνθήκαν  τα πνεύματα και είχαμε το ατυχέςγεγονός.

 

Το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ πρόβλημα είναι ο πλήρεις αποκλεισμός και η παντελής στέρηση ενός φυσικούαγαθού και είδουςπρώτηςανάγκης ,όπως τονερό,ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΝΕΝΟΣ καιπου το Σύνταγμαορίζει, ότι ως πρώτιστο αγαθό κοινής ωφέλειας πρέπει να διατίθεταιχωρίςδιακρίσεις και εξαιρέσεις και που η Πολιτεία, εν προκειμένω ο Δήμος,οφείλει  να το διαθέτει σε όσουςέχουν τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι εκάστοτε νόμοι του Κράτους.

Έχουν μείνει 350-400 κατοικίες δηλαδή οικογένειες, που δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης όπως οι υπόλοιπες της περιοχής, σε ιδιωτικές γεωτρήσεις ήπαροχήύδρευσης από την ΔΕΥΑΛΠ αν και έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, αναγκαζόμενοι χρόνια τώρα, νααγοράζουν ακριβά το φυσικό αυτό αγαθό απόιδιώτεςβυτιοφορείς,οιοποίοι το αγοράζουν από το Δήμο.

Αυτές οι συστηματικέςδιακρίσεις, είναι που οδηγούντους κατοίκουςσε καταστάσεις με τα ανωτέρωαποτελέσματα, λόγω της απόγνωσης και αγανάκτησηςτους.

Οι αιτούντες κάτοικοι της περιοχής

Πληροφοριες:

Σ.Σερπετζόγλου-πρόεδρος Ομοσπ.Συλ. εκτόςΣχ.Περ.Λουτρ.

Μ.Δημητροκάλλη –Γεν.ΓραμματεαςΣυλ.Σκαρπα-Δροσιά