Δε. Ιούν 17th, 2024

Παραλύει ο χώρος της Υγείας με ομόφωνη απόφαση για 48ωρη Πανελλαδική απεργία για τις 4 και 5 Οκτωβρίου.

Κοινοποίηση ειδήσεων

Παραλύει ο χώρος της Υγείας με ομόφωνη απόφαση για 48ωρη Πανελλαδική απεργία για τις 4 και 5 Οκτωβρίου.

-Οι γιατροί του ΠΕΔΥ απεργούν με τα εξής αιτήματα.

-Υπεράσπιση της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας.

Αναβάθμιση των Κέντρων Υγείας με προσλήψεις ειδικευμένων γιατρών και πλήρη λειτουργία των εργαστηρίων.

Βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

-Πλήρη Επιστημονική, Μισθολογική και Εργασιακή εξομοίωση των γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης  με τους γιατρούς του ΕΣΥ των Νοσοκομείων.

-Κατάργηση της εκβιαστικής και παράνομης μετατροπής των συναδέλφων γης Παθολογίας,Γεν.Ιατρικής και Παιδιατρικής σε οικογενειακούς γιατρούς.

-Την ανανέωση των συμβάσεων των Επικουρικών Ιατρών και την κάλυψη όλων των αναγκών της ΠΦΥ με αντίστοιχες ειδικότητες και την κάλυψη των Κέντρων Υγείας.

ΟΧΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ συναδέλφων

-Την κατάργηση της εγκυκλίου που προβλέπει την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των Κ.Υγείας που δεν εφημερεύουν μέχρι τις 21.00.

-Εφαρμογή της απόφασης του Στε (μισθολόγιο) στους Παλαιούς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των Κέντρων Υγείας.

(Από την Εκτελεστική Γραμματεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Δρ.ΣΩΤ.ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ                                                                            ΑΘΑΝ.ΦΙΛΑΝΔΡΑΣ