Πε. Απρ 18th, 2024

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 8.166 μόνιμων στους Δήμους- Οι θέσεις (video)

Κοινοποίηση ειδήσεων

Στο Εθνικό Τυπογραφείο απέστειλε το ΑΣΕΠ για δημοσίευση την 3Κ/2018 Προκήρυξη, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού

προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου ΧρόνουΠανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμούΣυνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ.

Οι θέσεις

133 θέσεις Πανεπιστημιακής (ΠΕ)Τοπογράφοι, Αγρονόμοι, Γεωλόγοι, Διοικητικοί, Οικονομολόγοι, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί κ.α
84 θέσεις Τεχνολογικής (ΤΕ)Λογιστές, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Δομικών έργων κ.α
2.714 θέσεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ):Λογιστές, Γραμματείς, ηλεκτρολόγοι, Υδραυλικοί, Οδηγοί απορριμματοφόρου, Τεχνικοί Αυτοκινήτων κ.α
5.235 Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)Εργάτες γενικών καθηκόντων, Εργάτες Καθαριότητας, οδοκαθαριστές, εργάτες αποκομιδής απορριμμάτων, συνοδοί απορριμματοφόρων κ.α)

Το χρονοδιάγραμμα

– Η δημοσίευση στο ΦΕΚ αναμένεται να γίνει μέσα σε πέντε ημέρες από την αποστολή της στο Εθνικό Τυπογραφείο (δηλαδή από 5 μέχρι 10 Φεβρουαρίου)

– Οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν από τις 20 έως τις 25 Φεβρουαρίου, αφού προηγηθεί η 15θημερη διαδικασία «ωρίμανσης»(να γίνει δηλαδή γνωστή στο ευρύτερο κοινό)

– Η υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά την προθεσμία των 15 ημέρων για την ηλεκτρονική υποβολή και ακόμη τριών ημερών για την αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών στο ΑΣΕΠ, δηλαδή, από 10 έως 25 Μαρτίου.

Πηγή:ΕΡΤ/Ρεπορτάζ:Ελίνα Κολύβα