Πα. Ιούν 14th, 2024

Ανακοινώθηκαν επίσημα οι άδειες λειτουργίας των καναλιών

Κοινοποίηση ειδήσεων

Το ΕΣΡ ανακήρυξε τους πέντε οριστικούς δικαιούχους τηλεοπτικών αδειών.

Πρόκειται για:

1. ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΣΚΑΙ)

2. ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΣΤΑΡ)

3. ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4. ANTENNA TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

5. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (EPSILON)

Οι παραπάνω δικαιούχοι οφείλουν να καταβάλουν την πρώτη δόση της άδειας (ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ) εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης του ΕΣΡ. Εάν δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα την πρώτη δόση εκπίπτουν αυτομάτως της αδείας και καταπίπτει ταυτοχρόνως η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή συμμετοχής του στην προκηρυχθείσα αδειοδότηση