Δε. Ιούν 17th, 2024

Διαμόρφωση πολυχώρου μνήμης και μελέτης ‘Γρήγορη Λαμπράκη στο δήμο Τρίπολης

Κοινοποίηση ειδήσεων

Υποβολή αίτησης στήριξης, με τίτλο «διαμόρφωση πολυχώρου μνήμης και μελέτης ‘Γρήγορη Λαμπράκη στο δήμο Τρίπολης’, προυπολογισμού 184.10,00 ευρώ», θα καταθέσει ο δήμος Τρίπολης.

Η πρόταση αφορά την ανάδειξη και την ανάπλαση χώρου στην Κερασίτσα Τεγέας, με σκοπό να λειτουργήσει αυτός, ως χώρος πολιτιστικών δράσεων (μουσείο, βραδιές μνήμης, βιβλιοθήκη κλπ).

Το εν λόγω θέμα, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο.

Η πρόταση, αφορά στον σχεδιασμό του όλου εγχειρήματος, στη μελέτη τεκμηρίωσης και οργάνωσης υλικού, έρευνας συλλογών και τοποθέτησης αντικειμένων, που εξασφαλίζουν την λειτουργία του πολυχώρου μνήμης και μελέτης Γρ. Λαμπράκη.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος Leader 2014-2020 της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, με ενίσχυση 100%.

Μετά την ψήφιση του θέματος, ο δήμαρχος της Τρίπολης, καλείται να υπογράψει όλα τα έγγραφα για να προχωρήσει η συμμετοχή του δήμου.