Δε. Μάι 20th, 2024

Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το Πιλοτικό Πρόγραμμα Οικιακής Κομποστοποίησης

Κοινοποίηση ειδήσεων

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων ξεκινά πιλοτικό πρόγραμμα κομποστοποίησης, με τη δωρεάν διανομή 90 κάδων σε δημότες που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή. Με την ανάπτυξη νέων μεθόδων ανακύκλωσης των οργανικών απορριμμάτων, μειώνουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα και δημιουργούμε πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία.

Οι εθελοντές του προγράμματος θα υπογράψουν δήλωση αποδοχής του κάδου κομποστοποίησης πριν τον παραλάβουν. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα είναι να διαθέτουν μερικά τετραγωνικά μέτρα ελεύθερης γης στον κήπο τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου για την τοποθέτηση του κάδου, ενώ θα είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της καλής τους κατάστασης.

Ο Δήμος θα υποστηρίξει τη δράση με το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό, καθώς τις και με εκπαιδευμένο προσωπικό, που θα πραγματοποιεί επισκέψεις τις χώρους τις οποίους θα είναι τοποθετημένοι οι κάδοι. Το προσωπικό θα παρέχει ενημέρωση σε θέματα που θα αφορούν στην διαδικασία τις κομποστοποίησης, ενώ συγχρόνως, θα συλλέγει ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία με στόχο την επεξεργασία και εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με την αποτελεσματικότητα τις δράσης.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο του προγράμματος στο τηλέφωνο 2744022169, ενώ στην ιστοσελίδα του Δήμου  http://www.new.loutraki-agioitheodoroi.gr/el/   υπάρχει το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό για να ενημερωθούν σχετικά.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Οικιακής Κομποστοποίησης

1. Ύπαρξη κήπου για την τοποθέτηση του κομποστοποιητή.
2. Η οικία θα πρέπει να βρίσκεται απαραίτητα εντός των ορίων του Δήμου
3. Θα δοθεί σε δημότες από τις Δημοτικές Ενότητες τηρώντας αυστηρή σειρά
προτεραιότητας.
4. Προτεραιότητα θα δοθεί κυρίως σε οικογένειες με νεαρά μέλη και παιδιά.
Διαδικασία Ένταξης στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Οικιακής Κομποστοποίησης.
Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα και επιθυμείτε να
συμμετέχετε εθελοντικά ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
1. Εκτυπώνετε την Αίτηση για ένταξη στο Πρόγραμμα Οικιακής Κομποστοποίησης
συμπληρώνοντας τα στοιχεία τις.
2. Εκτυπώνετε την Δήλωση του Νόμου 105 για την Αποδοχή των όρων και την
Παραλαβή του Κομποστοποιητή.
3. Όσοι δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο θα μπορούν να
προμηθευθούν τα απαραίτητα έγγραφα από το γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.
4. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 έως την
Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 και ώρες 08:00 – 14:00 στο γραφείο πρωτοκόλλου
του Δήμου.
5. Στη συνέχεια ο οριζόμενος υπεύθυνος από τον Δήμο θα επικοινωνήσει με όσους
δημότες ενταχθούν στο πρόγραμμα για να κανονιστεί η παράδοση του κάδου μαζί
με τις οδηγίες κομποστοποίησης. Για την παραλαβή του κάδου χρειάζεται να έχει
συμπληρωθεί η Υπεύθυνη Δήλωση και θα πραγματοποιείται με την επίδειξη
αστυνομικής ταυτότητας.