Δε. Μαρ 4th, 2024

Επιδότηση του κόστους επανασύνδεσης ρεύματος για χαμηλά εισοδήματα

Κοινοποίηση ειδήσεων

Μετά από συνεχή και αγωνιώδη ερωτήματα πολλών καταναλωτών με οικονομικά προβλήματα, παρεμβήκαμε τόσο προς τον ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου, όσο και προς τους Δήμαρχους της Κορινθίας για την εφαρμογή σχετικής νομοθετικής ρύθμισης που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, όπου υπάρχει η δυνατότητα επιδότησης 30 – 100 % του κόστους επανασύνδεσης

καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

  1. Για να επιτευχθεί αυτό , οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κρίνονται από Επιτροπές που θα συσταθούν στους Δήμους, που θα εξετάζουν τα σχετικά αιτήματα, θα αξιολογούν την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων και θα χορηγούν το ειδικό βοήθημα. 
  2. Ζητήσαμε να ενημερωθούμε άμεσα εάν οι Δήμοι του νομού έχουν ενεργοποιήσει τις άνω Επιτροπές και αν ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ορίσει τους αντιπροσώπους του για να υπάρξει άμεση εξέταση των αιτήσεων των με οικονομικά προβλήματα πολιτών-καταναλωτών.
  3. Επιπλέον, πότε έχουν προγραμματιστεί οι πρώτες συνεδριάσεις των επιτροπών αυτών.
  4. Ελπίζουμε, οι Δήμαρχοι του νομού, ως και ο ΔΕΔΔΗΕ να έχουν αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να έχουν ενεργοποιήσει τις Επιτροπές.
  5. Πληροφοριακά, σημειώνουμε ότι :
·         Το πλαίσιο για το ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας έχει ως εξής:
·         Για οφειλές έως 6.000 ευρώ θα καλύπτεται το πλήρες ποσό, για οφειλές 6.001-9.000 ευρώ το 75%, για οφειλές 9.0001-12.000 ευρώ το 50% και για οφειλές άνω των 12.000 ευρώ το 30%.
-Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται είναι:
·         •η αποσύνδεση από το δίκτυο να έχει συμβεί στο παρελθόν (πριν την ενεργοποίηση της ΚΥΑ)
·         •η αποσύνδεση να αφορά την κύρια κατοικία του προς εξέταση δικαιούχου
·         • να ικανοποιούνται τα κριτήρια υπαγωγής στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο που έχουν ως εξής:
·         Για 1 άτομο, ετήσιο εισόδημα 9.000 ευρώ και όριο κατανάλωσης τετραμήνου 1.400 kWh
·         Για μονογονεϊκή + 1 ανήλικος ή 2 ενήλικοι: ετήσιο εισόδημα 13.500 ευρώ και όριο κατανάλωσης τετραμήνου 1.600 kWh
·         Για μονογονεϊκή + 2 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 1 ανήλικος: ετήσιο εισόδημα 15.750 ευρώ και όριο κατανάλωσης τετραμήνου 1.700 kWh
·         Για μονογονεϊκή + 3 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 2 ανήλικοι ή 3 ενήλικοι: ετήσιο εισόδημα 18.000 ευρώ και όριο κατανάλωσης τετραμήνου 1.800 kWh
·         Για μονογονεϊκή + 4 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 3 ανήλικοι ή 3 ενήλικοι + 1 ανήλικος: ετήσιο εισόδημα 24.750 ευρώ και όριο κατανάλωσης τετραμήνου 1.900 kWh
·         Για μονογονεϊκή + 5 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 4 ανήλικοι ή 3 ενήλικοι + 2 ανήλικοι ή 4 ενήλικοι: ετήσιο εισόδημα 27.000 ευρώ και όριο κατανάλωσης τετραμήνου 2.000 kWh
·         Τα όρια υπαγωγής στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, προσαυξάνονται κατά 8.000 ευρώ εφόσον στο νοικοκυριό περιλαμβάνεται άτομο με αναπηρία τουλάχιστον 67% και κατά 15.000 ευρώ εφόσον περιλαμβάνεται άτομο με ανάγκη μηχανικής υποστήριξης. Επιπλέον, τα όρια της επιδοτούμενης κατανάλωσης αυξάνονται κατά 300 kWh για άτομα με αναπηρία 67% και άνω και κατά 600 kWh για άτομα με ανάγκη μηχανικής υποστήριξης.