Δε. Ιούν 17th, 2024

ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου: Πρόγραμμα συνεδρίου Διαχείρισης Αποβλήτων

Κοινοποίηση ειδήσεων

Το Νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) & η Εφαρμογή των Περιφερειακών Σχεδίων (ΠΣΔΑ)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 Μυστράς, 24-25 Οκτωβρίου 2018
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018
09:30 – 10:00 ∆ιαπίστευση – Εγγραφή Συνέδρων
10:00 – 11:00 Έναρξη Εργασιών Συνεδρίου – Χαιρετισμοί
Καλωσόρισμα ∆ημάρχου Σπάρτης
Ευάγγελου Βαλιώτη
Καλωσόρισμα Προέδρου Φο∆ΣΑ Πελοποννήσου
Σταύρου Αργειτάκου
 Χαιρετισμοί:
ü Υπουργού Εσωτερικών
 Αλέξη Χαρίτση *
ü Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος
 Σωκράτη Φάμελλου *
Προέδρου ΚΕ∆Ε
Γιώργου Πατούλη, ∆ημάρχου Αμαρουσίου

Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
Πέτρου Τατούλη
 Προέδρου Π.Ε.∆. Πελοποννήσου
 ∆ημήτρη Καμπόσου, ∆ημάρχου Άργους-Μυκηνών

 Προέδρου ∆ικτύου «Βιώσιμη Πόλη»
 ∆ημήτρη Καφαντάρη, ∆ημάρχου Πύλου-Νέστορος
12:00 – 14:00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
– Εισήγηση Προέδρου Επιτροπής Υποδομών Χωροταξίας &
 Περιβάλλοντος της ΚΕ∆Ε
 Σάββα Χιονίδη, ∆ημάρχου Κατερίνης
2
– Πλαίσιο ∆ιαχείρισης & Στόχοι Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ∆ιαχείριση
των Απορριμμάτων
 Εισηγητής:
Γιώργος Κρεμλής, Προϊστάμενος ∆ιοικητικής Μονάδας Πολιτικής
Συνοχής & Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Γενικής
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
– Εθνικός Σχεδιασμός ∆ιαχείρισης Απορριμμάτων
 Εισηγήτρια:
 Αναστασία Αρφανάκου, Προϊσταμένη Τμήματος Αστικών
Βιομηχανικών & συναφών Αποβλήτων Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας
– Περιφερειακή Εξειδίκευση Σχεδιασμού ∆ιαχείρισης Απορριμμάτων
και Τοπικά Σχέδια
 Εισηγητής:
 Βασίλης Λιόγκας, Σύμβουλος Αναπληρωτή Υπουργού
 Περιβάλλοντος κ. Σ.Φάμελλου
– Νέο θεσμικό πλαίσιο Φο∆ΣΑ
 Εισηγητής:
 Χαράλαμπος Τσοκανής, Συντονιστής ∆ικτύου Φο∆ΣΑ

14:00 – 15:00 Ελαφρύ γεύμα
15:00 – 17:00 ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Κυκλική Οικονομία – Προγράμματα διαλογής στην πηγή – Πράσινα
Σημεία
 Εισηγητής:
 Φίλιππος Κυρκίτσος, ∆ρ. Περιβαλλοντολόγος
 – Ενεργειακή Αξιοποίηση Απορριμμάτων και Νέες Τεχνολογίες
 Εισηγήτρια:
 Μαρία Λοϊζίδου, Καθηγήτρια Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

 Ενεργειακή Αξιοποίηση Στερεών Απορριμμάτων και Βιοστερεών με την Μέθοδο της Αεριοποίησης
 Εισηγητής:  Πέτρος Γκίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης

– Επαναχρησιμοποίηση – Ευρωπαϊκή εμπειρία στην Κοινωνική
Οικονομία
 Εισηγήτρια:
 Αντιγόνη ∆αλαμάγκα, Πρόεδρος Ευρωπαϊκού ∆ικτύου
 Κοινωνικών Επιχειρήσεων Rreuse
3
– Εναλλακτικές Μέθοδοι ∆ιαχείρισης & Αξιοποίησης Αποβλήτων
 Εισηγητής:
 Θρασύβουλος Μανιός, Καθηγητής Αντιπρύτανης ΤΕΙ Κρήτης
– ∆ίκτυο Πόλεων – Βιώσιμη Πόλη – Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιβάλλον
 & ο ρόλος των ∆ικτύων
 Εισηγητής:
 Ιωάννης Γεώργιζας, ∆ιευθυντής ∆ικτύου Βιώσιμη Πόλη
17:30 – 19:00 Συζήτηση

20:30 ∆είπνο
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018
10:00 – 12:30 – ∆υνατότητες και Μοντέλα Χρηματοδότησης στα Τοπικά
 Σχέδια ∆ιαχείρισης Απορριμμάτων
 Εισηγητής:
 Από ΕΥ∆ ΥΜΕΠΕΡΑΑ Τομέας Περιβάλλοντος
– Σύμπραξη ∆ημόσιου – Ιδιωτικού τομέα (Σ∆ΙΤ)
 Εισηγητής:
 Νικόλαος Μαντζούφας, Ειδικός Γραμματέας Σ∆ΙΤ
– Περιφερειακός Σχεδιασμός και Τοπικά Σχέδια ∆ιαχείρισης
Απορριμμάτων Πελοποννήσου
 Εισηγητής:
 Αθανάσιος Βασιλόπουλος, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Καλαμάτας

Παρέμβαση Νομικής Συμβούλου Λίνας ∆ικαιάκου με
θέμα: «Πλαίσιο Συνεργασίας ΦΟ∆ΣΑ Πελοποννήσου και
Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη Σύμβαση Σ∆ΙΤ»

 Έργο Ολοκληρωμένης ∆ιαχείρισης Απορριμμάτων
 Πελοποννήσου
 Παρουσίαση ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
12:30 – 13:30 Συζήτηση
13:30 Ελαφρύ Γεύμα
_______________________
* Θα επιβεβαιωθεί
Συνδιοργάνωση: ΚΕ∆Ε – ∆ίκτυο Φο∆ΣΑ – Φο∆ΣΑ Πελοποννήσου – ∆ίκτυο ∆ήμων
ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ – ∆ήμος Σπάρτης – Περιφέρεια Πελοποννήσου – ΠΕ