Πε. Ιούν 20th, 2024

Η Motor Oil έκανε δωρεά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και στο Μαιευτικό-Γυναικολογικό του Νοσοκομείου Κορίνθου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Κορίνθου στην υπ’αριθμ. 31η / 29-08-2018 Συνεδρίασή του έκανε αποδοχή της δωρεάς δύο φορητών υπερηχοτομογράφων τύπου LOGIQV2 για χρήση στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και στο Μαιευτικό-Γυναικολογικό εκ μέρους της εταιρίας MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ).

Από το έτος 2016 μέχρι σήμερα, η εταιρία MOTOR OIL στηρίζει έμπρακτα το έργο της Διοίκησης και στα πλαίσια της δράσης της «Υπευθυνότητα για την κοινωνία» στον  τομέα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συγκεκριμένα της Υγείας, ενίσχυσε σε επίπεδο νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, το Νοσοκομείο Κορίνθου, εκτός των δύο υπερηχοτομογράφων και με ένα πλήρες σύστημα αναισθησίας (αναισθησιολογικό μηχάνημα) τύπου Primus DRAEGER καθώς επίσης και με λοιπά επιμέρους είδη (καρδιογράφους, αναπηρικά αμαξίδια, χολεριθριόμετρο κ.λ.π.).

Εκφράζουμε δημόσια τις ευχαριστίες μας στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, στον Δ/ντή Διοικητικού των Διυλιστηρίων κ. Δ. Κανελλόπουλο  καθώς και στον συνεργάτη του ιατρό κ. Κ. Λάμπρου, δηλώνοντας ότι καταβάλλουμε διαρκείς προσπάθειες ώστε το Νοσοκομείο να παρέχει ποιοτικές και σύγχρονες Υπηρεσίες Υγείας σε όλους τους κατοίκους της περιοχής, θέτοντας καθημερινά όλες τις δομές του στη διάθεσή τους.
 
Για το Δ.Σ.
Η Διοικήτρια
Δημ. Καλομοίρη