Σα. Ιούν 22nd, 2024

Η βουλεύτρια Μαρία Θελερίτη εκπροσώπησε το ελληνικό κοινοβούλιο στην Υψηλού Επιπέδου Διάσκεψη για την Διεθνή Παρατήρηση των Εκλογών

Κοινοποίηση ειδήσεων

Υψηλού Επιπέδου Διάσκεψη για τη Διεθνή Παρατήρηση των Εκλογών πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, στις  10& 11 Οκτωβρίου 2018, στις Βρυξέλλες.

               Τις εργασίες της Διάσκεψης, στην οποία συμμετείχαν ευρωβουλευτές, εθνικοί βουλευτές& βουλεύτριες, πρώην αρχηγοί κρατών, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, παρατηρητές/παρατηρήτριες εκλογών και εκπρόσωποι από την κοινωνία των πολιτών, άνοιξε ο Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, AntonioTajani.

               Την πρώτη ημέρα η συζήτηση επικεντρώθηκε στις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες αναφορικά με τηνπαρακολούθηση εκλογών, στη χρήση των τεχνολογιών και επικοινωνιών, στον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και στην αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης. Την δεύτερη ημέρα οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες ασχολήθηκαν με τον τρόπο οργάνωσης των εκλογών, την πρόληψη των συγκρούσεων, την ασφάλεια και την ειρηνική μετάβαση καθώς και την ενδυνάμωση της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αφρικανικής Ένωσης και Ηνωμένων Εθνών για τις εκλογικές διαδικασίες. Οι εργασίες της Διάσκεψης ολοκληρώθηκαν με την ομιλία της επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, κ. Federica Mogherini.

               Το ελληνικό κοινοβούλιο εκπροσώπησε η βουλεύτρια Μαρία Θελερίτη, η οποία είναι μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια & Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).Η κ. Θελερίτη, στο πλαίσιο της παρέμβασής της στην ενότητα για τις καλές πρακτικές της κοινοβουλευτικής παρατήρησης και της ανάγκης υιοθέτησης Κώδικα Δεοντολογίας, επισήμανε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά ο κίνδυνος της νομιμοποίησης μιας ατελούς ή μη δημοκρατικής εκλογικής διαδικασίας μέσω της παρουσίας αποστολής διεθνών παρατηρητών.Επιπλέον, αναφορικά με την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών και των πληθυσμιακών ομάδων που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό στις εκλογικές διαδικασίες, πρότεινε την υιοθέτηση μιας πιο ευρείας οπτικής και τον εμπλουτισμό της μεθοδολογίας κατά την αποτύπωση των παρατηρήσεων και της εμπειρίας από μια εκλογική διαδικασία, που θα συμβάλλουν στην συμπερίληψη της ποικιλομορφίας και της διαφορετικότητας του εκλογικού σώματος. Τέλος, όσον αφορά στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην εκλογική διαδικασία, εξέφρασε ανησυχία σχετικά με τη διασφάλιση της καθολικότητας, της ισότητας, της διαφάνειας και της μυστικότητας της ψήφου, καθώς επίσης και της  προσβασιμότητας του εκλογικού σώματος, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητα των χωρών, γεγονός που τονίστηκε ιδιαίτερα στο πλαίσιο της συζήτησης που ακολούθησε.